közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

Mérni annyi, mint tudni? Az elektronikus közigazgatás közösségi mérőszámairól

Szerző: 2019. február 17.No Comments

„A közszféra kapcsolatrendszereinek az infokommunikációs eszközök által történő átalakítása, a valódi elektronikus közigazgatás megteremtése lassan két évtizede az egyik központi témája az információs társadalom fejlesztési diskurzusainak. A fejlesztési törekvésekkel egyidősek a területet célzó szakpolitikai intézkedések eredményességét, hatásait feltárni igyekvő különböző mérések, mérőszámok. Ahhoz, hogy a mutatók valódi visszacsatolást nyújtsanak a fejlesztők és a döntéshozók számára, az elektronikus közigazgatás értékelésére használatos mérések pontos ismerete szükséges, beleértve azok tágabb kontextusát. A tanulmány, a jelenleg európai viszonylatban legszélesebb körben ismert és használt módszer, az Európai Unió e-közigazgatási értékelőrendszerét igyekszik kritikai módon áttekinteni, Magyarország eredményein keresztül. A szerző kitér a részben ezen felmérés eredményeiből képzett, a legújabb vonatkozó közösségi szakpolitika, a Digitális Menetrend előrehaladását monitorozó, 2015-ben létrehozott mérőszám, a DESI (Digital Economy and Society Index – digitális gazdaság és társadalom index) közigazgatásra vonatkozó pillérének elemzésére is. Az írás célja, hogy a módszertani dokumentumok elemzésével tágabb kontextust teremtsen az eredmények értelmezéséhez, a mérőszámok felhasználásának megfelelő módozataihoz, illetve elősegítse az e-közigazgatási fejlesztések értékeléséről szóló, szélesebb körű hazai párbeszéd kialakulását.”

Forrás:
Mérni annyi, mint tudni? Az elektronikus közigazgatás közösségi mérőszámairól; Csótó Mihály; Vezetéstudomány – Budapest Management Review; DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.02.02 (PDF); 50 (2); 2019; 14-31. oldalak (PDF)