közigazgatás: magyarpolitikaszakirodalom

Az innovációra fordított uniós pályázati források felhasználásának hatékonysága helyi szinten nehezen mutatható ki

Szerző: 2019. február 24.No Comments

„Az uniós pályázati források jelentős hatással vannak a magyar gazdaságra, illetve a városok fejlődésére. A források egyik célja az innováció támogatása, ennek ellenére kevés kutatás foglalkozik innovációra gyakorolt hatásuk vizsgálatával, vala- mint a területi eloszlásukkal. A tanulmányban a 2004–2017-es időszakban Magyarországon meg- ítélt, illetve kifizetett, innovációs tevékenységre fordítható uniós társfinanszírozású pályázatok eredményeit mutatjuk be országos és helyi szinten. A kutatás fő kérdése, hogy létezik-e valamilyen helyi mintázata az innovációs forrásoknak, vala- mint helyi szinten milyen mértékben mutatható ki ezeknek a hatása. A szerzők egyrészt a hazai, 2004–2017 közötti uniós társfinanszírozású innovációs forrásokat, másrészt – a szekunder forrá- sokban elérhető indikátorok alapján – a források helyi, városi szintű lehívott összegeit és azok hatásait vizsgálták. A kutatás eredményei szerint az innováció finanszírozására hazánkban az EU- csatlakozás óta jelentős források álltak rendelkezésre, azonban felhasználásuk hatékonysága helyi szinten nehezen mutatható ki. A megítélt, innovációra fordítható uniós társfinanszírozású támogatások 56%-át például a kutatásba bevont városok (Dunaújváros, Győr, Kecskemét, Pécs és Tatabánya) nem hívták le, a projekteket nem kezdték meg, illetve nem fejezték be.”

Forrás:
Az innováció finanszírozásának lokális vetülete; Gajzágó Éva Judit, Gajzágó Gergő; Területi Statisztika; DOI: 10.15196/TS590104; 59 (1); 2019; 69–96. oldalak (PDF)