Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről

Szerző: 2019. március 18.No Comments

„1. A Kormányhoz benyújtott, jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéseket és a miniszteri rendeletek tervezetét (a továbbiakban együtt: jogszabály tervezete) – a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) követelményeinek megtartása mellett – az e határozatban meghatározott követelményeknek megfelelő tartalommal kell előkészíteni.

2. Ha a jogszabály tervezete

a) új adminisztratív kötelezettséget,

b) új fizetési kötelezettséget vagy

c) egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget

vezet be, a jogszabály tervezetében valamely – hatásában a bevezetendő kötelezettséghez hasonló mértékű –, az azonos ágazatban vagy jogterületen már meglévő adminisztratív kötelezettség, egyéb költségterhelés megszüntetéséről vagy arányos enyhítéséről (hatályon kívül helyezéséről, módosításáról) is rendelkezni kell, a bevezetés időpontjához közeli, észszerűen megállapított időponttal (a továbbiakban együtt: tehercsökkentés).

3. A tehercsökkentés követelményének az is megfelel, ha más – az új kötelezettséget bevezető jogszabállyal nem módosítható – jogszabály módosítására vagy hatályon kívül helyezésére tesz az előterjesztő javaslatot, a jogszabály-előkésztési feladatkörébe tartozó jogterületen.

4. A jogszabály tervezetében részletesen be kell mutatni, hogy milyen szempontok és megfontolások alapján tesz javaslatot az előterjesztő a tehercsökkentésre, és az milyen összefüggésben és arányban van a bevezetendő kötelezettséggel.

5. Ha a szabályozási tárgykör rendezése kizárólag jogszabályban történhet, és az Alaptörvény vagy a jogalkotás alapvető követelményei alapján a törvényi szabályozás nem szükséges, az előterjesztőnek lehetőség szerint Kormány tagjának rendeletében, vagy ha ez nem lehetséges, kormányrendeletben történő szabályozásra kell javaslatot tennie.

6. Ha a jogszabály tervezete olyan rendelkezést tartalmaz, amely

a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,

b) normatív tartalommal nem rendelkezik,

c) felhatalmazás alapján vagy eredeti jogalkotói hatáskörben olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy

d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható,

a jogszabály tervezetében részletesen be kell mutatni annak indokait, hogy az érintett rendelkezésnek a jogszabály tervezetében történő szabályozása miért elkerülhetetlen.

7. Az előterjesztő gondoskodik arról, hogy a 2–6. pontban meghatározott követelményeknek meg nem felelő jogszabály tervezete – a 8. pont szerinti esetben – ne kerüljön az Ügyrend szerinti egyeztetésre, illetve a kormányzati döntéshozatal szakmai előkészítő fóruma és politikai döntéshozó szerve elé benyújtásra.

8. A 2–6. pont szerinti követelményeknek meg nem felelő jogszabály tervezete nem bocsátható az Ügyrend szerinti közigazgatási egyeztetésre, ha a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára – az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára egyetértésével – az Ügyrend szerinti előzetes egyezetés során kifogással él a 2–6. pont szerinti követelmények teljesítésének elmaradása miatt.

9. A Kormány jogszabály-előkészítéséért felelős tagja a jogalkotási és jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozó, tárgyévben kihirdetett jogszabályoknak a 2–6. pont szerinti követelményeknek való megfeleléséről beszámolót készít, és a tárgyévet követő év február 28. napjáig megküldi a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának. A beszámolóban be kell mutatni a bevezetett új és az azokkal összefüggésben megszüntetett vagy enyhített kötelezettségeket.

10. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a 9. pont szerinti miniszteri beszámolók alapján a tárgyévet követő év április 30. napjáig jelentést készít a miniszterelnök számára, amelyben értékeli a kormányzati jogalkotási és jogszabály-előkészítő tevékenység hatását a lakosság és a társadalom szervezetei adminisztratív és költségterheinek alakulására.

11. Ez a határozat 2019. március 15-én lép hatályba.”

Forrás:
1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1113/2019. (III. 13.) Korm. határozata a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről; Magyar Közlöny; 2019. évi 41. szám; 2019. március 13.; 1114-1115. oldalak (PDF)