Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról

Szerző: 2019. március 31.No Comments

„A Kormány

1. az államigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelésével összefüggésben egyetért azzal, hogy

a) az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével a Miniszterelnökséget vezető miniszter legyen a Kormány ingatlan-nyilvántartásért, valamint térképészetért felelős tagja,

b) Budapest Főváros Kormányhivatalának földmérési és térinformatikai államigazgatási szervi feladatait, továbbá az európai uniós és egyéb nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettségeit a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) lássa el,

c) Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai támogatást biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6 beolvadásos kiválással a Lechner Nonprofit Kft.-be olvadjanak be, azzal, hogy a beolvadásos kiválással beolvadó osztályok jogutódja 2019. április 1. napjától a Lechner Nonprofit Kft.;

2. az 1. pontban foglalt kormányzati szerkezetátalakítás megvalósítása érdekében felhívja

a) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az agrárminisztert és a pénzügyminisztert, hogy a Lechner Nonprofit Kft. bevonásával gondoskodjanak a megvalósításhoz szükséges jogi, pénzügyi, személyi és dologi feltételek biztosításáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő a feladat- és hatáskör-racionalizáláshoz szükséges jogszabály módosításokat;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –

a) mérje fel a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő egyes feladatok átcsoportosításával kapcsolatos előnyöket és kockázatokat,

b) a felmérés alapján készítsen intézkedési tervet a feladatátcsoportosítás végrehajtása érdekében.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. május 31.”

Forrás:
1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1151/2019. (III. 25.) Korm. határozata az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról; Magyar Közlöny; 2019. évi 49. szám; 2019. március 25.; 1640. oldal (.pdf)