Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönszakirodalom

A nemzeti versenyképesség fogalma és támogató intézményi rendszere

Szerző: 2019. március 31.No Comments

„A nemzeti versenyképesség napjainkban kutatók és gazdaságpolitikusok által egyaránt nagy figyelemmel kísért jelenség, amelynek azonban mind az elméleti alapjai, mind pedig mérésének módszertana – s ezáltal értékelése is – sok bizonytalanságot hordoz magában. Kutatásunk központjában az egyes nemzetgazdaságok versenyképességet szolgáló kormányzati intézményrendszer áll. Tanulmányunkat a nemzeti versenyképesség kutatási modelljének bemutatásával indítjuk, ebben vizsgáljuk – az intézményi közgazdaságtan elveire támaszkodva – a kormányzati intézmények szerepét. Hat fejlett, de gazdasági szerkezetét tekintve jelentősen eltérő országról készített esettanulmány szolgáltatja azt az empirikus hátteret, amellyel igyekszünk az intézményrendszerek közös és eltérő vonásait feltárni. Az elemzésből számos fontos gazdaságpolitikai következtetés adódik – ezek közül kiemeljük azt a közös vonást, hogy a versenyképesség és az innováció intézményei mindenütt szoros kapcsolatban jelennek meg.”

Forrás:
A nemzeti versenyképesség fogalma és támogató intézményi rendszere; Közgazdasági Szemle; 65. évf., 12. sz.; 2018. december; 1205-1224. oldalak (.pdf)