Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel

Szerző: 2019. április 6.No Comments

„A kutatás célrendszerének és módszertanának vázolása előtt, a disszertáció első fejezete áttekinti annak releváns tudományos diskurzusait, különös tekintettel az adminisztratív folyamatok egyszerűsítésének célrendszerére, az adminisztratív terhek csökkentésének elméleti alapjaira, valamint az Unió kohéziós politikájának működésére. Az e-kohézió keretét adó diskurzusok ismertetése után a disszertáció bemutatja annak kialakulását, koncepcionális komponenseit és megvalósításának Uniós, hazai szabályozási környezetét.
A disszertáció 2.-3. fejezetei bemutatják az e-kohézió kutatási koncepcióját, a vizsgált problémák, a felállított hipotézisek és kutatási célok rendszerét és az elvégzett kutatások módszertani lépéseit.

Tekintettel az e-kohézió átfogó és integratív karakterére, a benne rejlő lehetőségekre és a téma eddigi tudományos feldolgozottságára a disszertáció első kutatási célja az e-kohézió koncepciójának stratégiai és tudományterületi pozícionálása annak pontosabb megértése érdekében. A kutatási cél megvalósításakor a releváns szakirodalom elemzésével meghatározása kerülnek az e-kohézió interdiszciplináris tényezői, valamint egyfajta szakpolitika-elemzés révén egy stratégiai térkép készül, mely demonstrálja annak viszonyrendszerét a releváns Uniós és hazai stratégiákkal.

A kutatási célok megvalósításának bemutatása előtt, a téma kontextusa helyezése érdekében a disszertáció negyedik fejezete egy hazai pályázatkezelő portál működésén keresztül szemlélteti az e-kohézió gyakorlati alkalmazását, az egyes koncepcionális komponensek szerepét és hozzájárulását az adminisztratív terhek csökkentéséhez. A szakmai, gyakorlati és kutatás-módszertani háttér vázolása után a disszertáció soron következő fejezetei (5.-8. fejezetek) bemutatják az egyes kutatási célok megvalósításának menetét, eredményeit, majd összegzik az egyes célokhoz köthető következtetéseket. A kutatás célja, az e-kohézió tudományos diskurzusának szélesítése és a tagállamok releváns intézményeinek támogatása a koncepció működésének alaposabb megértésében.
A disszertáció záró fejezete összegzi a kutatás megállapításait és új tudományos eredményeit, valamint ajánlásokat tesz az eredmények gyakorlati hasznosítása tekintetében.”

Forrás:
E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel; Laposa Tamás; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; A védés időpontja: 2019-IV-18 10:00, helye: NKE Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Letöltés .pdf-ben