Skip to main content
energiaközigazgatás: magyarszakirodalomtársadalomtechnikaterületfejlesztés

Rurális innováció? A vidéki önkormányzatok szerepe a megújuló energiák hasznosításában

Szerző: 2019. május 12.No Comments

„…A hazai vidéki területek nagy része ma számtalan kihívással, konfliktussal és problémával kénytelen szembenézni. Gazdasági stagnálás, sokszor leszakadás, elöregedő népesség, a fiatalok elvándorlása jellemzi. Kedvezőtlen a vállalkozói-üzleti környezet, nem jellemző a tudásalapú társadalom. Az innovációs miliő is gyenge, nincs megújulás, nincs fejlődés, nincs siker, nincs kiút. Vagy mégis? Alapvetően úgy gondolom, hogy az újítási képesség jelen van vidéken. Erre számos jó példát, jó gyakorlatot látni. Új fejlődési pályák jelennek meg a rurális térségekben, új ötletek öltenek testet, elindítva a vidéki településeket és a vidéki társadalmat a fejlődés és a siker útján. Bár az új kezdeményezések sokfélék lehetnek, számomra a legérdekesebb újítást a megújuló energiaforrások vidéki hasznosítása jelenti.

Dolgozatom a megújuló energiák hasznosítását a hazai vidéki térségben elemzi, kiindulva abból a megállapításból, hogy ez a folyamat rurális innovációként értelmezhető. A megújuló energiaforrások alkalmazása ennek értelmében számos helyi, lokális előnnyel jár, mint például az energiamegtakarítás révén keletkező költségcsökkenés, a foglalkoztatási hatások, a külső energiarendszerektől való függetlenedés, a területi különbségek csökkentése vagy a megnövekedett társadalmi tőke. Nemzetközi szinten számos olyan példával találkozhatunk (pl. a güssingi energiarendszer), melyek azt mutatják, hogy a megújuló energia hasznosítása képes a vidéki területeken fejlődési folyamatokat generálni, helyi alkalmazása sikerként könyvelhető el. Hazánkban is vannak előremutató példák (pl. Nagypáli „zöld út programja”), amelyek alapot adhatnak arra, hogy azt gondoljuk, nálunk is „működik” a megújuló energia. Véleményem szerint azonban a pozitív példák, a „sikerek” hangsúlyozása nem elegendő. Jelenleg nem ismerjük azokat a folyamatokat, melyek a megújuló energiák hasznosításának hátterében állnak, nem tudjuk, mit nyer a vidék a megújuló energia alkalmazásával. Hiányoznak azok az elsősorban kvantitatív jellegű empirikus vizsgálatok, melyek a megújuló energia hasznosítása és a vidékfejlesztés közötti összefüggésekre mutatnának rá. Így nem lehetünk abban biztosak, hogy hazánk vidéki térségeiben innovációs folyamatot eredményez-e a megújuló energia felhasználása, egyáltalán alkalmas-e arra, hogy pozitív folyamatokat generáljon. A disszertáció ezt a hiányosságot igyekszik pótolni…”

Forrás:
Rurális innováció? A vidéki önkormányzatok szerepe a megújuló energiák hasznosításában; Honvári Patrícia; Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; 2019-V-16 11:00, Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus – AUDI Hungaria Ingolstadt terem (9026 Győr, Egyetem tér 1.); 2019
A dolgozat letöltése (.pdf)