Skip to main content
gazdaságinformáció rövideninformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. május 13-május 17.

Szerző: 2019. május 19.No Comments

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/részvételi felhívás

Speciális hardver eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.27.
Interakciókhoz és virtuális valósághoz szükséges speciális hardver eszközök adásvételi szerződés alapján történő beszerzése a közbeszerzési dokumentációban szereplő részletes műszaki specifikáció alapján.
Mozgás- és mélységérzékelés hardver eszközei
VR technológia hardver eszközei
Speciális egyedi technológiák hardver eszközei
Lásd bővebben

Digitális kábeltelevízió fejállomás üzemeltetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.27.
Digitális kábeltelevízió fejállomás üzemeltetésének támogatása és javítása egyes részei az alábbi részek szerint:
1. rész: Vállalkozási szerződés digitális kábeltelevízió fejállomás üzemeltetésének támogatása és átalánydíjas karbantartása tárgyban
2. rész: Vállalkozási keretszerződés digitális kábeltelevízió fejállomás és kapcsolódó mérési eszközök eseti javítása tárgyban
3. rész: Vállalkozási keretszerződés digitális kábeltelevízió fejállomás üzemeltetésének támogatása és mérnöki támogatás nyújtása tárgyban
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/90
Közzététel dátuma: 2019.05.13.
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
„IT aktív eszközök beszerzése”
„IT aktív eszközök beszerzése” tárgyú keretmegállapodás keretében IT aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások megrendelése az alábbi tárgyban és mennyiségben:
LAN eszközök, switchek, média konverterek, wi-fi eszközök, UPS-ek, tűzfalak és IPS-ek, ITSM és rendszerfelügyeleti eszközök, valamint egyéb IT aktív eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások (support, üzembehelyezés, programozás, beállítás, tesztelés, mérés, betanítás, mérnöki szolgáltatások) beszerzése, maximálisan 750.000.000 Ft keretösszeg kimerüléséig.
A Liget Budapest projekthez tartozó területen hozzávetőlegesen:
– 75 db 48 portos POE+ switch vagy azzal egyenértékűport kapacitás,
– 3000 IT végpont,
– 350 WiFi AP.
– 3 db wifi kontroller,
– IT menedzsment rendszer,
– végpont védelmi rendszer.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 750.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2019. üzleti év.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/90
Közzététel dátuma: 2019.05.13.
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 52.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – Poszeidon terméktámogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/90
Közzététel dátuma: 2019.05.13.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jogszabálykövetési és support szolgáltatások 2019. december 31-ig: 1 db beszerzési csomag
Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 2019. december 31-ig: 350 óra (keret)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 48.780.000,- Ft
Lásd bővebben

MTVA meglévő központi Evertz videorouter supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/90
Közzététel dátuma: 2019.05.13.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 41.050.950,- Ft
Lásd bővebben

Külső szakértői keretmegállapodás – eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/91
Közzététel dátuma: 2019.05.14.
Ajánlatkérő: Állami Számvevőszék
A közbeszerzési eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul, mérlegképes könyvelői vagy könyvvizsgálói végzettségű kompetenciákat igénylő számvevőszéki ellenőrzési tevékenység ellátására egyéb külső szakértőként.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 277.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/91
Közzététel dátuma: 2019.05.14.
Ajánlatkérő: Pest Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Nyertes ajánlattevő: RoyRoyal D. Kft.
A Pest Megyei Kormányhivatal, 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. szám alatti épületének első emeletén kerül kialakításra a szerverterem, jelenleg két különálló helyiségből. Az alakítással érintett terület nagysága 27,30 m2. A szerver helyiség kialakítása tervezést és kivitelezést foglal magába. A közbeszerzés tárgya nem építési engedélyköteles.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 144.933.948,- Ft
Lásd bővebben

Földmérési szolgáltatások 5 részterület eredménye
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/92
Közzététel dátuma: 2019.05.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.; ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.; Geodézia Kelet Zrt.; Pécsi Geodéziai és Térképészeti Korlátolt Felelősségű Társaság; Geodéziai és Térképészeti Zrt.
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák végzésére 5 rész-ajánlattételi területen.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 49.017.520,- Ft
Lásd bővebben

„A” típusú biztonsági okmányok előállítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/92
Közzététel dátuma: 2019.05.15.
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK)…„A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányokat kíván gyártatni jelen közbeszerzési eljárás keretében.
1. Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok fajtái:
2. Gépjárművezetői képesítési igazolvány
3. Vasúti járművezetői igazolvány
4. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány
5. Belvízi hajóvezetői bizonyítvány
6. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány
Az AT által biztosított nyilvántartó rendszernek (továbbiakban: Rendszer) az alábbi közigazgatási feladatok informatikai megvalósítását kell ellátnia:
* szerepkörök szerint elkülönített funkciók
* eljárási szabályok szerinti működés
* eljárási folyamatok informatikai támogatása
* központi igénylés és kártyanyilvántartás létrehozása, karbantartása
* a nyilvántartás közhitelességének biztosítása.
A Rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 1. pontban felsorolt okmányok igénylésének fogadását, nyilvántartását és a kártyák életútjának követését biztosítani tudja. A Rendszertől elvárt a szerződés hatálya alatt a visszafelé történő adatkapcsolat kialakítása.
3.b) A Szigorú számadású kártyákkal kapcsolatosan az alábbi műveletek elvégzését kell biztosítania a Rendszernek a felhasználók számára:
* biankó kártya adatok nyilvántartása
* okmány igénylésének nyilvántartása
* gyártás vezérlő funkciók
* megszemélyesített kártyák nyilvántartása
* kártya életút követés
* selejtezés támogatása
* statisztikák, kártya kiállítási tevékenység mennyiségi adatszolgáltatása, kontrolling feladatok támogatása.
A keretösszeg 97.100 db okmány árának megfelelő összeg, Ajánlatkérő legalább a teljes keretösszeg 70 %-a erejéig vállal lehívási kötelezettséget azzal, hogy várhatóan, Ajánlatkérő indikatív becslése alapján a 2018. évi előirányzat terhére 25.900 db, a 2019. évi előirányzat terhére 47.200 db, míg a 2020. évi előirányzat terhére 24.000 db okmány kerül megrendelésre.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 396.786.000,- Ft
Lásd bővebben

MTVA L-BAND MATRIX cseréje
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/92
Közzététel dátuma: 2019.05.15.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Adásvételi szerződés keretében az MTVA tulajdonában álló és általa üzemeltetett L-BAND matrix cseréje
A beszerzendő új matrixnak bemeneti oldalon 80 db műholdantennáról érkező L sávú jelet kell fogadnia és ezeket 48 kimenetre – bármelyik bemenetet bármelyik kimenetre illetve ugyanazt a bemenetet tetszőleges számú kimenetre párhuzamosan is – továbbítani.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 39.437.710,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/92
Közzététel dátuma: 2019.05.15.
Ajánlatkérő: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nyertes ajánlattevő: IP Systems Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Az ajánlatkérő a közbeszerzéssel a Földgáz Piacfelügyeleti Alkalmazás (REG-IP) megnevezésű hivatali szakrendszere támogatását (supportját) biztosítja a közbeszerzési szerződés megkötését követő naptól kezdődően 2 (azaz kettő) évre. A támogatási szolgáltatások felölelik a bejelentések fogadására történő rendelkezésre állást (ügyfélszolgálat, hibajegy-kezelő rendszer), az alkalmazás működése során jelentkező hibák működési elégtelenségek elhárítását, és a rendszeres helyszíni rendelkezésre állást (átalánydíjas szolgáltatások), továbbá – a közbeszerzési szerződésben megállapított évi 192 (azaz százkilencvenkettő) munkaóra fejlesztési keret terhére történő elszámolás mellett – a szükséges szoftverjavítások elvégzését, az alkalmazás jogszabálykövetését.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 49.680.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Dimension Data Magyarország Kft
Tűzfal és tartalomszűrő rendszerek követése, támogatása
1. rész Tűzfal és FireEye rendszer követése, támogatása
2. rész Tartalomszűrők támogatása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 183.967.760,- Ft
Lásd bővebben

MNB CASIR támogatás és szoftverfejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MNB Integrált Statisztikai Információs Rendszerének (CASIR) támogatási és szoftverfejlesztési szolgáltatása KBF598/2018
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 522.158.400,- Ft
Lásd bővebben

Creston rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Nyertes ajánlattevő: AVmax Rendszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Creston rendszer fejlesztése adásvételi szerződés keretében: az előadó- és szemináriumi termek és az intézeti könyvtárak audiovizuális rendszereinek megújítása, korszerűbb technológia kiépítése az oktatás magasabb szintű kiszolgálása érdekében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.114.500,- Ft
Lásd bővebben

SECAP – Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Tapolca Város Önkormányzata; Balatonfüred Város Önkormányzata; Ajka Város Önkormányzata; Pápa Város Önkormányzata; Várpalota Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kf
Elnevezés: Városi Fenntartható Energia és Klíma akciótervek (Veszprém megye városai számára:)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 9.950.000,- Ft
Lásd bővebben
(Lásd még: SECAP – a települések fenntartható fejlődésének záloga)

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/94
Közzététel dátuma: 2019.05.17.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: ISG Personalmanagement Kft.; Karrier Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Arthur Hunt Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Megbízási szerződés a HungaroControl Zrt. részére történő kiválasztási folyamat külső támogatására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 48.000.000,- Ft
Lásd bővebben

MH Objektumok alhálózatainak javítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/94
Közzététel dátuma: 2019.05.17.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Signal Telefontechnika Kft.
Vállalkozási keretszerződés / Objektumok alhálózatainak javítása (A Magyar Honvédség távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 47.244.094,- Ft
Lásd bővebben

IKT eszközök beszerzése – eredménytájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/94
Közzététel dátuma: 2019.05.17.
Ajánlatkérő: Bajai Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ;Leg-Oktat Kft.
Adásvételi szerződés keretében IKT eszközök beszerzése az EFOP-3.2.3-17-2017-00036 azonosító számú pályázathoz
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 23.820.050,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/94
Közzététel dátuma: 2019.05.17.
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: Monguz Információtechnológiai Kft.
Kutatási infrastruktúra EFOP-3.6.2-16-2017-00007
Vállalkozási szerződés keretében kutatási infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése Kvantitatív adatelemző és kiértékelő szoftverfejlesztés, online alkalmazásokkal; adatbázisok építése, a kutatás kvalitatív adatainak rögzítésére, megjelenítésére alkalmas szoftver fejlesztése, online verzió szerinti megjelenítésben Teljesítés szakaszai:
1. szakasz: Portál, repozitórium és discovery szoftver fejlesztés, adatbázisépítés és az ehhez szükséges 6 havi felhõ platform bérlet
2. szakasz: Az elkészült rendszer 9 havi üzemeltetése, felügyelete és a szükséges felhõ platform biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 14.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Microsoft szoftver beszerzés (felsőoktatási intézmények számára)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/90
Közzététel dátuma: 2019.05.13.
Microsoft vagy azzal egyenértékű felsőoktatási („Campus”) desktop licencek beszerzése felhasználónként min. 0,5TB tárhellyel, az otthoni célú felhasználást biztosító irodai szoftvercsomag letölthetőségéhez a felsőoktatási tanulmányi rendszerrel integráltan működő logisztikai regisztrációs modul használata, paraméterezése és üzemeltetése, az otthoni célú perszonalizált felhasználói licencek tanulmányi rendszeren keresztüli kiosztása, Campus webes portál üzemeltetése, valamint opcionálisan számítógép-felügyeleti/végpontbiztonsági célú szolgáltatást biztosító szoftverlicencek beszerzése.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Az eljárás eredménytelenségének indoka:
Tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel a (6) bekezdés a) pontjára érvénytelen.
Tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja értelmében eredménytelen.
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
SDA Informatika Zrt. (2030 Érd Retyezáti Utca 46.; 11684057-2-13) és Softline Services Kft. (1036 Budapest Galagonya utca 5.; 26187817-2-41) ajánlattevő
Lásd bővebben

RFID ürítés-ellenőrző rendszer kiépítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/90
Közzététel dátuma: 2019.05.13.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projektjének Rádiófrekvenciás tartály azonosítás kiépítése (RFID) projekteleme keretében egy olyan integrált rendszer kialakítását kívánja megvalósítani az FKF Nonprofit Zrt.-nél, amellyel biztosítható Budapesten a hulladékgyűjtő tartályok RFID technológiával történő egyedi azonosítása.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/90
Közzététel dátuma: 2019.05.13.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: CRM rendszer bevezetés és támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az igazolhatóan rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Lásd bővebben

Oktatói Pool II.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/91
Közzététel dátuma: 2019.05.14.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Vendégoktatások szervezése és olyan „oktatói pool” biztosítása, amelyből a 2018/2019-es tanév őszi és tavaszi félévében a részt vevő felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott kurzusokra releváns gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek részvételét biztosíthatják képzéseikben.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlat bírálata és értékelése nélkül, a Kbt. 75. § (2) e) pontjának alkalmazására tekintettel az eljárást eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárásban egy ajánlat érkezett be.
Lásd bővebben

Tartalomszolgáltatás támogató közvéleménykutatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Az ajánlatkérő által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató közvéleménykutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint
Szerződés/rész odaítélésre került nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Az Ajánlatkérő közli az alábbiakat: A műszaki leírásban megfogalmazott elvárások – tekintettel az eljárás indítása óta eltelt időtartamra – nem teljes körűen tükrözik az Ajánlatkérői igényeket, amelyet Ajánlatkérő csak a közbeszerzéstől történő visszalépéssel tud orvosolni.
Előbbi körülményről az Ajánlatkérő a részvételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatást küldött valamennyi Érdekelt Gazdasági Szereplő részére.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Az ajánlatkérő a közbeszerzéssel a DMS iktató- és dokumentumkezelő rendszer szoftverkövetési (jogszabály- és verziókövetés) szolgáltatásait és technikai támogatását kívánta biztosítani – a műszaki leírásban részletesen bemutatott műszaki-szakmai tartalommal – a közbeszerzési szerződés megkötését követő naptól kezdődően 2 (azaz kettő) évre azzal, hogy a közbeszerzési szerződés legfeljebb 2 alkalommal további 1-1 évvel meghosszabbítható (opció).
Szerződés/rész odaítélésre került nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata alapján a szerződés megkötéséhez mindösszesen nettó 114.720.000,- Ft lenne szükséges; ez az összeg magasabb, mint
a) a közbeszerzés becsült értéke és az ajánlatkérő rendelkezésére álló – a becsült értékkel azonos összegben megállapított – anyagi fedezet összege (nettó 35.520.000,- Ft) a rendelkezésre álló fedezet összege a bontás során ismertetésre került; és
b) magasabb, mint az uniós értékhatár (nettó 68.655.860,- Ft).
Amennyiben az ajánlatkérő a becsült értéket 114.720.000,- Ft-ban állapította volna meg, a Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás nem lett volna jogszerűen alkalmazható.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/93
Közzététel dátuma: 2019.05.16.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Digitális Bíróság 2.0. (KÖFOP) rendszer üzemeltetése az OBH részére, mely 1000 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a rendszerhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, igazolt anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez -az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság
Lásd bővebben