Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról

Szerző: 2019. június 2.No Comments

„A Kormány

1. egyetért az MVM NET Adatközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatközpont Kft.) által a Göd külterület 015/7 helyrajzi számon megkezdett adatközpont (a továbbiakban: Adatközpont) állami érdekű kormányzati adatközpontként történő kialakításával kapcsolatos koncepcióval és az építészeti – értve ezalatt különösen az építési, gépészeti, villamossági, biztonságtechnikai és mindezek rendszerfelügyeleti rendszereinek megvalósítási feladatait – beruházásnak a belügyminiszter által meghatározott műszaki-szakmai igényekkel összhangban az Adatközpont Kft. 7. pont szerinti közreműködésével történő előkészítésével;

2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Göd 015/7 helyrajzi számú ingatlannak az Adatközpont Kft. tulajdonába kerülése érdekében szükséges, legfeljebb a független szakértő által megállapított forgalmi értékének megfelelő mértékű tőkeemelés biztosításáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. június 30.

3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével – gondoskodjon az Adatközpont Kft. 100%-os tulajdonának – legfeljebb a független szakértő által megállapított forgalmi értéken – az állam javára nem pénzbeli juttatás formájában, osztalékként történő átadásáról, azzal, hogy a tranzakció eredményeként az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által teljesítendő pénzbeli osztalékfizetési kötelezettség csökkentésre kerül az Adatközpont Kft. üzletrészének független szakértő által meghatározott értékével;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. június 30.

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pont szerinti építészeti beruházás az infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggésben, a belügyminiszter által meghatározott kormányzati célokkal és állami követelményekkel összhangban valósuljon meg;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, belügyminiszter
Határidő: folyamatos

5. az Adatközpont előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, a belügyminiszter bevonásával;

6. az Adatközpont a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), e), f), n), o) és p) pontja szerinti, 2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 1 000 000 000 forint költségvetési forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a teljes előkészítést legkésőbb 2020. március 31. napjáig kell megvalósítani;

7. egyetért azzal, hogy az Adatközpont 6. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítója az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben kijelölt Beruházási Ügynökség legyen, a beruházás szakmai megvalósítása során a Beruházási Ügynökség együttműködik az Adatközpont Kft.-vel;

12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 6. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

b) az Adatközpont megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az Adatközpont megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegének és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében 2020. április 30.

a b) pont tekintetében az Adatközpont-beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

13. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Adatközpont részeként megvalósuló építési beruházás lezárását követően gondoskodjon az Adatközpont Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Belügyminisztérium kijelöléséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az Adatközpont részeként megvalósuló építési beruházás lezárását követően azonnal

14. felhívja a belügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé

a) az Adatközpont megvalósítása és működtetése érdekében szükséges jogszabályi környezet kialakítására, valamint

b) az a) alpont szerinti Adatközpont működtetéséhez és az oda betelepítendő informatikai rendszerek migrációjának végrehajtásához szükséges források biztosítására vonatkozó előterjesztést;

Felelős: belügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. március 31.

15. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a belügyminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az állami tulajdonú gazdasági társaságok adatközpont-infrastruktúráját, igényeit, valamint az Adatközpont teljes kialakítását követően felmerülő működési költségeket, arra is tekintettel, hogy annak forrásai csak a 2022. évi központi költségvetést terheljék.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, belügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter”

Forrás:
1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1303/2019. (V. 27.) Korm. határozata a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 89. szám; 3153-3155. oldalak (.pdf)