Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszervezet

Az első közszolgálati, minősített vezetési tanácsadók (Certified Management Consultant – CMC) !

Szerző: 2019. június 2.No Comments

Kiosztották az első közszolgálati CMC minősítéseket

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (VTMSZ) május 23-i közgyűlése ünnepélyesen köszöntötte azt a hat vezetési tanácsadót (management consultant), akik – sikeres minősítési eljárást követően – először szereztek Magyarországon közszolgálati minősítést.

 • HEGEDÜS Márta (Homo Regius Kft.),
 • DR. KÁDÁR Krisztián (Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft.),
 • KOVÁCS László (IFUA Horváth&Partners Kft.),
 • MEZEI Szabolcs (PwC Magyarország Kft.),
 • DR. SÁNTHA György (eGov Tanácsadó Kft.) és
 • VARGA Péter (Millefolium Stratégia Kft.)

olyan szakemberek Magyarországon, akik azontúl, hogy rendelkeznek a nemzetközileg is elismert minőstett vezetési tanácsadó (Certified Management Consultant – CMC) címmel, rendszeresen jelentetnek meg közigazgatási tárgyú publikációkat, hallgatóként vagy oktatóként részt vesznek közigazgatási továbbképzéseken, továbbá több mint 60 hónapos közigazgatási projekttapasztalattal rendelkeznek, amit öt különböző közigazgatási szerv írásban is igazolt.

Mindez azért is fontos, mert bár a vezetési tanácsadó szakma közel egy évszázados múltra tekint vissza a világon, Magyarországon a vállalatok körében még mindig nem kellő mértékben tudatosult, hogy szervezetüket érintő változásokkal vagy pl. a digitális transzformációval összefüggő kihívások leküzdéséhez olyan szakemberektől kaphatnak segítséget, akik szakmai felkészültségükről, munkatapasztalataikról és etikai elhivatottságukról egy nemzetközi standardokat követő akkreditációs eljárás során előzetesen már tanúbizonyságot adtak.

A közszolgálati CMC minősítés ezen felül azon közigazgatási szervek számára lehet érdekes, akik fontosnak tartják, hogy a közigazgatás-fejlesztési projektekbe olyan külső szakértőket vonjanak be, akik – amellett, hogy a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkeznek –, ismerik a közigazgatást, megértik az apparátus által beszélt szaknyelvet, továbbá akik tekintetében alappal várható el azt a magasabb szintű szakmai és etikai elkötelezettség, amely a felmerülő kihívások eredményes kezeléséhez szükséges.

Érdemes végül megjegyezni, hogy a VTMSZ-nek nem csak természetes, de jogi személyek is tagjai lehetnek. A jelenleg közel egy tucat tagszervezetnek (ismert tanácsadócégeknek) fontos szerepe lehet abban, hogy lépésről-lépésre magasabb szakmai és etikai szintre fejlődjön a tanácsadás – az az a „tudásátadás” – magyarországi kultúrája. Utóbbinak ugyancsak fontos szerepe lenne az információs társadalom kiteljesedésében.

Szintén ünnepélyes keretek között került sor az idei évi új CMC oklevelek átadására is:

 • BÁRTFAI István – eGov Tanácsadó Kft.
 • BIELIK Attila – eGov Tanácsadó Kft.
 • DONÁTH Attila
 • KISS Tibor – Centera Kft.
 • KONTRA József – eGov Tanácsadó Kft.
 • MEZEI Ferenc – eGov Tanácsadó Kft.
 • Remete Gergő – PwC Magyarország Kft.
 • ÜRÖGI Tamás – IFUA Horváth&Partners Kft.

Forrás:
Sikeresen zárult közgyűlésünk! Új CMC-k! Új közszolgálati CMC-k!; Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ); 2019. május 24. (a cikkünk alapjául szolgáló tájékoztató)
Lásd még:
Aktualitások; Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ)