Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

A digitális áruszállítási információk egyszerűbb használata – az Európai Unió Tanácsának álláspontja

Szerző: 2019. június 9.No Comments

„Az Unió hatékonyabbá teszi a szállítási ágazatot azáltal, hogy a vállalkozások számára egyszerűbbé teszi az információk digitális formában való továbbítását a hatóságok felé. A Tanács a mai napon elfogadta álláspontját („általános megközelítés”) azzal a javaslattal kapcsolatban, melynek értelmében az összes szállítási módra vonatkozó, egységes jogi keret jönne létre az elektronikus áruszállítási információk használatának szabályozására.

„Ez a javaslat fontos lépés a közlekedés digitalizációja felé. Idő- és pénzmegtakarítást eredményez majd, emellett környezetbarát is.” Răzvan Cuc, Románia közlekedési minisztere, a Tanács soros elnöke

A Tanács általános megközelítése alapján valamennyi érintett hatóság köteles elfogadni a hitelesített platformokon, elektronikusan rendelkezésre bocsátott információkat, amennyiben a vállalkozások úgy döntenek, hogy a jogszabályi követelményeknek való megfelelést igazoló információkat ilyen formában kívánják továbbítani. A vállalkozásoknak ugyanakkor továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy papíron nyújtsák be az információkat, amennyiben ezt szeretnék.

Az új szabályok hatálybalépését követő három évben a Bizottság közös műszaki előírásokat fogad majd el az áruszállítási információk cseréjéhez használt különböző IT-rendszerek és megoldások átjárhatóságának biztosítása érdekében. Az előírások közös eljárásokat és részletes szabályokat is tartalmaznak majd az információk kezelése, valamint az azokhoz való hatósági hozzáférés tekintetében, hogy biztosítható legyen a szabályok egységes alkalmazása.

Jelenleg a legtöbb áruszállító társaság, illetve a szállításban érdekelt egyéb vállalkozás papíralapú dokumentumokat használ. A digitális fuvarokmányok szélesebb körű alkalmazásának fő akadálya a digitális dokumentumok különböző hatóságok általi elfogadásának meglehetősen alacsony és változó mértéke. Nem létezik koherens jogi keret, és az információcseréhez számos különböző, nem átjárható IT-rendszert használnak.

A Tanács több helyen is pontosította a Bizottság által készített szöveget, például az alkalmazási kör, a követelmények és a folyamatban részt vevő felek felelőssége tekintetében. Egyszerűbbé váltak a tagállamokra háruló nyomon követési és jelentéstételi feladatok, továbbá négyről hat évre hosszabbodott az átmeneti időszak.

A Bizottság 2018 májusában, a harmadik „Európa mozgásban” csomag keretében nyújtotta be a javaslatot.

A mai napon jóváhagyott szöveg a Tanács álláspontját képezi majd az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalások során. A Tanácsnak és a Parlamentnek még jóvá kell hagynia a végleges szöveget.”

Forrás:
A digitális áruszállítási információk egyszerűbb használata – a Tanács elfogadta álláspontját; Európai Unió Tanácsa; 2019. június 6.
Rendelettervezet az elektronikus áruszállítási információkról – a Tanács általános megközelítése (teljes szöveg), 2019. május 21.; (.pdf, magyarul)
Ülések

Ülések