Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Szerző: 2019. június 16.No Comments

„A Kormány, tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a társadalmi változások nyomon követését, a valós és friss adatokon alapuló döntéshozatalt,

1. egyetért azzal, hogy a 2021. évi népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok (a továbbiakban: 2021. évi népszámlálás) megvalósításához legfeljebb 22 344 000 000 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére az alábbi ütemezés szerint:

a) 2020. költségvetési évben legfeljebb 7 738 800 000 forint,

b) 2021. költségvetési évben legfeljebb 13 916 200 000 forint,

c) 2022. költségvetési évben legfeljebb 689 000 000 forint;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás megvalósításához az 1. pont a) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás megvalósításához az 1. pont b) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás megvalósításához az 1. pont c) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 5 700 000 000 forintban állapítja meg;

6. felhívja a belügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a KSH elnökének bevonásával – dolgozzon ki javaslatot a 2021. évi népszámlálás adatfelvételi szakaszának lezárását követően a beszerzett mobileszközök közfeladat céljára történő továbbhasznosításáról.
Felelős: belügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2020. december 31.”

Forrás:
1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 97. szám; 2019. június 11.; 3357. oldal (.pdf)