közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

2019. évi LV. törvény egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről

Szerző: 2019. június 30.No Comments

 • 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
 • 2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása
 • 3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
 • 4. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
 • 5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása
 • 6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása
 • 7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása
 • 8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
 • 9. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása
 • 10. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény módosítása
 • 11. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása
 • 12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

Forrás:
2019. évi LV. törvény egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről; Nemzeti Jogszabálytár
2019. évi LV. törvény egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről; Magyar Közlöny; 2019. évi 110. szám; 2019. június 27.; 4082-4095. oldalak (.pdf)