gazdaságközigazgatás: magyar

Önkormányzati szakmai egyeztetés sorozat kezdődött az ÁSZ-nál

Szerző: 2019. június 30.No Comments

„Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 2019. június 21-én fogadta Csomor Lászlót, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége elnökét az éves rendszerességgel szervezett találkozó keretében. Az ÁSZ elnöke tájékoztatta Csomor Lászlót az ÁSZ által kialakított önkormányzati kockázati megfigyelő rendszerről és a kapcsolódó monitoring első évének eredményeiről, valamint az önkormányzatok és gazdasági társaságaik legutóbbi ellenőrzéseinek tapasztalatairól. A találkozón elhangzott: az ÁSZ ellenőrzései és tanácsadó tevékenysége mellett önteszt-rendszerrel is segíti honlapján többek között az önkormányzatok szabályos működését és hatékony gazdálkodását is.

Az Állami Számvevőszék 2010-ben kötött együttműködési megállapodást a hazai önkormányzati szövetségekkel. A megállapodás keretében az ÁSZ vezetői minden évben szakmai egyeztetésre hívják meg az önkormányzati érdekképviseletek vezetőit. Az idei első találkozó a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségével jött létre. A Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) képviseletében 2019. június 21-én Csomor László elnök tett szakmai látogatást az ÁSZ elnökénél.

A számvevőszék elnöke ismertette az ÁSZ által kialakított önkormányzati kockázati megfigyelő rendszer (ÖKOMER) első évének ellenőrzési tapasztalatait. A rendszer alkalmas az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárására, és az ezzel kapcsolatos folyamatok, trendek megismerésére. A monitoring keretében település típusonként értékelhető egyszerre nagyszámú, akár több száz önkormányzat pénzügyi egyensúlya, eladósodásuk kockázata, valamint hogy vagyongazdálkodásuk során biztosítják-e a vagyon értékének megőrzését.

Domokos László kiemelte: az ÁSZ önteszt-rendszerrel is segíti az önkormányzatok szabályos működését és hatékony gazdálkodását. Az ÁSZ a bővülő ellenőrzési tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti, és a szabályozási környezet változásához igazodva aktualizálja az önteszteket: 2018-ban tette elérhetővé a települési önkormányzatok megújított belső kontroll öntesztjét – tájékoztatta Csomor Lászlót a számvevőszék elnöke. A települési önkormányzatok mintegy 3 500 alkalommal töltötték le az ÁSZ honlapjáról a tesztet. A teszt kitöltésével nem csak a már ellenőrzöttek mérhetik fel saját helyzetüket, hanem a még nem ellenőrzött szervezetek számára is lehetőség adódik a „jó gyakorlatok” átvételére, a működés szabályozottságának és szabályszerűségének javítására – mutatott rá az ÁSZ elnöke.

Az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is, tekintettel a 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatainak értékelésére és azok társadalmi jelentőségére – hívta fel a figyelmet Domokos László. A befektetési tevékenység ellenőrzésének főbb megállapításait összegezte az ÁSZ elnöke: a kontrollkörnyezet kialakítása nem a jogszabályi előírások szerint történt az ellenőrzött önkormányzatoknál, és a befektetett vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás sem volt biztosított, valamint a befektetések elszámolását alátámasztó dokumentumok hiányosak, a részletező nyilvántartások vezetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Domokos László hangsúlyozta a belső szabályozók meglétének a fontosságát.

A számvevőszék elnöke áttekintést adott a közszféra 2018. évi integritás felmérésének tapasztalatairól, jó gyakorlatairól. A kockázatok beazonosítását és a korábban nem vizsgált kontrolleszközök elterjedtségének megismerését a megújított, rövidebb, de számos új kérdést is tartalmazó kérdőív segíti. Az elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az új, digitális technológia eredményeként a felmérés egy önértékelést készít a kitöltők számára az egyes integritási területekre vonatkozóan. Az automatikusan megjelenő önértékelő lap bemutatja a válaszadó intézmény saját eredményei mellett az összes válaszadó és a saját intézménycsoportba tartozó válaszadók átlagértékeit is. Ezzel a válaszadók felmérhetik azokat a területeket, ahol fejlődésre van szükségük – tájékoztatott Domokos László.

Csomor László, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke a megbeszélésen előremutatónak ítélte a számvevőszék önkormányzatokat támogató önteszt-rendszerét, és figyelemre méltónak tartotta az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatait. Mint mondta: a Magyar Falu program tervezhetőséget ad a kistelepüléseknek a szűkülő költségvetési források és a negatív tendenciájú demográfiai változások mellett is fenntartandó infrastruktúra és önkormányzati feladatok rendszerében. A községekben és kistelepüléseken jellemző szakemberhiány és szűkös források jelentős akadályt jelentenek az önkormányzatok feladatainak ellátása során.”

Forrás:
Önkormányzati szakmai egyeztetés sorozat kezdődött az ÁSZ-nál; Állami Számvevőszék; 2019. június 21.