gazdaságinformatikaszakirodalomszervezettechnika

Az Ipar 4.0 hatásainak nyomában – a magyarországi járműipar elemzése

Szerző: 2019. június 30.november 3rd, 2019No Comments

„Tanulmányunk célja a digitális átmenet ágazati szintű elemzése a feldolgozóiparban az ipar 4.0-hoz kapcsolt pénzügyi mutatók alapján. Ahhoz, hogy a vizsgálatot
a digitális átmenetben élen járó ágazatra szűkíthessük, először javaslatot teszünk a feldolgozóipari ágazatok ipar 4.0-érettségének értékelésére – az Európai Bizottság adatgyűjtéséből származó – 12 technológiai indikátor alapján. Magyarországon az elektronikai és a járműipar jár legelöl a digitális átállásban. Nagyarányú hazai jelenléte indokolta, hogy – egy 2013–2016-os időszakra épített vállalati paneladatbázison – a közútijármű-gyártás esetében vizsgáltuk meg az ipar 4.0-hoz kapcsolt pénzügyi hatásokat. Eredményeink azt mutatják, hogy ebben az ágazatban automatizációs trend érvényesül, azaz kibontakozott az ipar 4.0 folyamatinnováció, amit a hozzáadott érték/működőtőke hányados csökkenése jelez. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a sikeres digitális átálláshoz ki kell használni a külföldi cégek technológiatranszferében rejlő lehetőségeket, illetve ösztönözni kell a magyar cégek tanulását e téren. A hozzáadottérték-tartalom növeléséhez a globális értékláncba való bekapcsolódás szintjét is javítani kell. Ebben kulcsszerepe van a feldolgozóipart kiszolgáló szolgáltatási ág fejlesztésének.”

Forrás:
Az Ipar 4.0 hatásainak nyomában – a magyarországi járműipar elemzése; Losonci Dávid, Takács Olga, Demeter Krisztina; Közgazdasági szemle; 66. évf.; 2. sz.; 2019. február; 185-218. o.(.pdf)