Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről

Szerző: 2019. szeptember 8.No Comments

„A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az akadálymentesítési nyilatkozatot a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: végrehajtási határozat) melléklete szerinti mintanyilatkozat alapján kell összeállítani.

2. § A végrehajtási határozat mellékletének 2. szakaszában lévő opcionális tartalmi elemek közül az akadálymentesítési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nyilatkozat készítéséért felelős szervezeti egység vezetőjének hivatalos jóváhagyását.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

Forrás:
30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről; Nemzeti Jogszabálytár
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről; Magyar Közlöny; 2019. évi 148. szám; 2019. szeptember 4.; 6139. o. (PDF)