energiafenntartható fejlődésközigazgatás: magyarszakirodalom

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi összefüggései

Szerző: 2019. október 6.No Comments

„Az elemzés a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást abból a szempontból közelíti meg, hogy a klímasemleges technológiák bevezetése, az ehhez kapcsolódó innováció és egyéb, a klímavédelmet szolgáló intézkedések miként járulhatnak hozzá Magyarország fenntartható fejlődéséhez, versenyképessége növeléséhez. Az elemzés Michael Porter ún. gyémántmodelljén keresztül rávilágít arra, hogy a kormányzat a versenyképességnek minden összetevőjét képes úgy befolyásolni, hogy azok a klímavédelmet is szolgálják. A versenyképesség és a klímavédelem összekapcsolására a kormányzat különösen nagy mozgástérrel rendelkezik a közszférában, amit az elemzés a gyémántmodell közszférára adaptált változatának, az ún. smaragdmodellnek a segítségével szemléltet.”

Forrás:
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi összefüggései; Pulay Gyula; Pénzügyi Szemle; 2019. június 4.
(A szerző az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője.)