Skip to main content

Találat: zöld közbeszerzések

Zöld közbeszerzések

„Idén lesz 50 éve, hogy a Római Klub megjelentette első jelentését A növekedés határai címmel, mely széles körben ismertté tette többek között a fenntartható fejlődéssel, fenntartható növekedéssel, a megújuló és nem-megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos dilemmákat. Fél évszázad elteltével a fenntarthatóság, a környezettudatos gondolkodás a mindennapjaink részévé vált, a gazda-sági élet minden területén jelen van és hódít, ezért természetesen a közbeszerzések területe sem maradhat ki belőle.” Forrás: Zöld közbeszerzések; Képviselői Információs Szolgálat; infojegyzet, 2022/5; 2022. május 24. (PDF)

Részletek

Zöld Kódexet adott ki a Közbeszerzési Hatóság, cél a fenntarthatóság erősítése

„A Közbeszerzési Hatóság idén áprilisban indította el Fenntartható Magyarországért Programját, melynek célja, hogy a közbeszerzések terén a korábbiaknál sokkal inkább érvényesüljenek a zöld, szociális és innovatív szempontok. Ennek első mérföldköveként a szervezet megalkotta a Zöld Kódexet, mely az önkéntesen csatlakozó ajánlatkérők számára konkrét, környezeti és gazdasági fenntarthatóságot erősítő útmutatást határoz meg. Szeptember 1-jén lépett hatályba a Közbeszerzési Hatóság által, Fenntarthatósági munkacsoportja szakmai támogatásával kidolgozott Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódex (Zöld Kódex), melynek célja, hogy a közpénzből gazdálkodó szervezetek számára kézzelfogható útmutatást biztosítson annak...

Részletek

Az EU zöld közbeszerzési (GPP) kritériumai az adatközpontok, szerverszobák és felhőszolgáltatások számára

„Az adatközpontok, szerverszobák és a felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó zöld közbeszerzés (GPP) kritériumai kidolgozásának célja, hogy segítse az állami hatóságokat, hogy olyan módon szerezzék be az adatközpontok felszereléseit és szolgáltatásait, hogy azok hozzájáruljanak az európai energia-, éghajlatváltozás- és az erőforrás-hatékonysági politika célkitűzéseihez, valamint az életciklus-költségek csökkentéséhez. A kritériumok alapjául három prioritási területet azonosítanak: 1) IKT-rendszer teljesítménye, 2) mechanikai és elektromos rendszer teljesítménye, 3) az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. Mindegyik fókuszterületre egy vagy több kritériumot mellékelnek, a háttér-technikai indoklással és az érdekelt felek...

Részletek

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi összefüggései

„Az elemzés a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást abból a szempontból közelíti meg, hogy a klímasemleges technológiák bevezetése, az ehhez kapcsolódó innováció és egyéb, a klímavédelmet szolgáló intézkedések miként járulhatnak hozzá Magyarország fenntartható fejlődéséhez, versenyképessége növeléséhez. Az elemzés Michael Porter ún. gyémántmodelljén keresztül rávilágít arra, hogy a kormányzat a versenyképességnek minden összetevőjét képes úgy befolyásolni, hogy azok a klímavédelmet is szolgálják. A versenyképesség és a klímavédelem összekapcsolására a kormányzat különösen nagy mozgástérrel rendelkezik a közszférában, amit az elemzés a gyémántmodell közszférára adaptált változatának, az...

Részletek

Októberben zöld közbeszerzés tréning sorozat indul

„Az Európai Bizottság szervezésében és támogatásával zöld közbeszerzés tréning sorozat indul, melynek célja a zöld közbeszerzések elterjedésének segítése a beszerzés folyamatában résztvevők ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztésével. A tréning a zöld közbeszerzés sikeres alkalmazásához szükséges szemléletet, menedzsment- és beszerzéstechnikai ismereteket gyakorlatorientált módszerekkel adja át a résztvevőknek, a hatékony zöld közbeszerzések lefolytatásához nyújt termékcsoport-specifikus felkészítést (közbeszerzési értékhatár alatt és felett egyaránt). A tréning során bemutatásra kerül az Európai Bizottság megbízásából kidolgozott új GPP Training Toolkit is. A képzés részletei, feltételei, tematikája és a jelentkezés módja:...

Részletek

Állami Számvevőszék: A zöld állam lehet a megoldás, de még gyerekcipőben jár

„ Az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetőjével arról beszélgettünk, hogy itthon hogyan lehetne elterjeszteni a környezetbarát megoldásokat, és mi lehet ebben az állam szerepe. Összekapcsolható a fenntarthatóság és a gazdasági versenyképesség, ezen célok megvalósításában pedig az államnak és a közszolgáltatóknak is élen kell járniuk - állapítja meg az Állami Számvevőszék júliusban közzétett elemzése. Pulay Gyula, az ÁSZ felügyeleti vezetője szerint azonban ez a koncepció még nem népszerű itthon. Az Állami Számvevőszék az elemzés elkészítésekor az Országgyűlés nemzeti klímavédelmi stratégiájából indult ki. Ez is...

Részletek

Új GPP EU követelményrendszerek jelentek meg magyarul

„Az Unió 2016 októberében tette közzé számítógépekre és monitorokra vonatkozó alap- és átfogó GPP követelményeket angol nyelven, amelyek mostantól 23 nyelven - köztük magyarul is - elérhetők. A zöld közbeszerzési követelményrendszer magyar nyelvű verziója elérhető a következő linken keresztül: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/HU.pdf” Forrás: Új GPP EU követelményrendszerek jelentek meg magyarul; Közbeszerzési Hatóság; 2017. március 3.

Részletek

Körforgásos gazdaság: az Európai Bizottság beszámolója az elért haladásról

„Egy évvel a körforgásos gazdaságról szóló csomag elfogadását követően ma arról számol be a Bizottság, hogy a 2015-ös cselekvési tervében beütemezett kulcsfontosságú kezdeményezések terén milyen eredményeket, illetve előrelépéseket sikerült elérni. A Bizottság e beszámolóval egyidejűleg további intézkedéseket tett: az Európai Beruházási Bankkal (EBB) létrehozta a pénzügyi platformot, amelyen keresztül a beruházók és az innovátorok kapcsolatba tudnak lépni egymással, iránymutatást adott ki a tagállamok számára azzal kapcsolatban, miként tudnak a hulladékból energiát nyerni, célirányos javaslatokat tett az elektromos és elektronikai berendezésekben található bizonyos...

Részletek

„A „zöld beszerzés” sikertényezőinek vizsgálata

„...Munkám célja az volt, hogy bemutassam a zöld beszerzés történetét, kereteit EU és hazai szinten, megvizsgáljam szakirodalmi forrásokra támaszkodva, hogy milyen tényezőkön múlik a sikeres bevezetés és milyen lépések járulnak hozzá nemzetközi szinten a zöld beszerzés népszerűsítéséhez, megvalósításához. Törekedtem arra, hogy olyan információkkal, kutatási eredményekkel dolgozzak, mellyel teljes képet tudok nyújtani a zöld beszerzés gyakorlatáról és igyekeztem új megvilágításba helyezni minden egyes adatot, újszerű összefüggésekre, gondolatokra felhívni a figyelmet. Összefoglaló modelleket készítettem a zöld beszerzés sikertényezőiről és optimális környezeti feltételeiről, mely a...

Részletek

II. Nemzetközi Közbeszerzési Szimpózium

„A II. Nemzetközi Közbeszerzési Szimpóziumot a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara és a University of Rome Tor Vergata Közgazdasági Kara közösen szervezi 2014. szeptember 22-23-án Budapesten a Közbeszerzési Hatósággal. A Szimpózium célja, hogy a közbeszerzésben kutató vagy dolgozó közgazdászok és a jogászok számára fórumot biztosítson a párbeszédre. A szervezők szeretnének közös platformot teremteni a közgazdászok és jogászok széles körének, lebontva az eltérő terminológiából és kulturális háttérből származó korlátokat, ezzel is hozzájárulva a gyakorlati kérdések jobb és mélyebb megértéséhez. A meghirdetett négy téma...

Részletek
Page 1 of 2 1 2