gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Domokos László (ÁSZ) a digitális ellenőrzési környezet megteremtéséről és a közpénzügyi minőségbiztosításról

Szerző: 2019. november 10.No Comments

„A számvevőszéki ellenőrzések célja nem a hibakeresés, hanem a közpénzügyek pozitív irányba történő mozdítása, fejlesztése – hangsúlyozta Domokos László a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGE) éves konferenciáján tartott előadásában. Az Állami Számvevőszék elnöke rámutatott: az ellenőrző szervezetek a közpénzügyi rendszer minőségbiztosítói, a három védelmi vonal összehangolt ellenőrzései pedig a jól irányított államhoz járulnak hozzá.

„Az innováció mindig az emberek között történik. Minél jobban bevonódnak emberek a különböző témákba, minél nyitottabbak a különböző szintek egymásra, annál gyakoribb a szikra, és annál jobb innováció születik.” – Chris Anderson, amerikai üzletember és író gondolataival nyitott előadását Domokos László. Az ÁSZ elnöke kiemelte: a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesületének elnökeként hiszek abban, hogy a közösségünk mozgatórugója is az együttműködés, a közös gondolkodás, a tapasztalataink kölcsönös megosztása. Ez az, ami indukálja az innovációt, és ezáltal fejleszti a hatékonyságukat. Mindez pedig a közös küldetésünket, a jól irányított állam támogatását erősíti – szögezte le Domokos László.

Az Állami Számvevőszék elnöke elmondta: a közpénzügyek ellenőrzését Magyarországon egy összehangolt, egymásra épülő elemekből álló rendszer biztosítja. Az első védelmi vonal az egyes szervezetek, intézmények, belső kontrollrendszere, a belső ellenőrzés; a második vonal az ágazati, kormányzati ellenőrzés (Pl: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagy a Magyar Államkincstár ellenőrzései, illetve a kormányhivatali ellenőrzések); majd harmadik ellenőrzési védelmi vonalként működik a külső független számvevőszéki ellenőrzés, ami egy audit típusú ellenőrzés. A jó közpénzügyek, a jól irányított állam állapotát jelzi, valamint a jogállamiságot feltételezi, és az ellenőrzési védelmi vonalak együttesen erősítik az állam működését – hangsúlyozta Domokos László.

A közpénzügyi rendszer harmadik védelmi vonalát jelenti a független számvevőszéki ellenőrzés, amelynek hasznosulása több szinten zajlik. Eredményeink közvetlenül mérhetők az ellenőrzött szervezetek szintjén, amikor az ellenőrzött szervezetek a számvevőszéki megállapítások alapján olyan intézkedéseket hoznak, amelyek pozitív változást eredményeznek a közpénzfelhasználás gyakorlatában. De legalább ilyen fontos, hogy ellenőrzési megállapításainkkal, a számvevőszéki jelentésekkel és elemzéseinkkel az Országgyűlés törvényalkotó munkáját támogassuk, illetve az állampolgárokat közvetlenül, első kézből tájékoztassuk az általuk befizetett adóforintok felhasználásáról. Az ÁSZ ellenőrzések célja nem a hibakeresés, hanem a közpénzügyek pozitív irányba történő mozdítása, fejlesztése – húzta alá előadásában Domokos László.

Az ÁSZ és az MPGE elnöke előadásban személetes példákon keresztül mutatta be a közpénzeket érintő ellenőrzések eredményeit és hasznosulását. Kiemelte a magyar gazdaság elmúlt években végbement fehéredését. Mint mondta: Rendkívül beszédes adat, hogy az úgynevezett áfa-rés, ami a kivetett áfa és valóban a költségvetésbe beérkező általános forgalmi adó közötti különbséget jelenti, a 2013-as mintegy 23 százalékról 2018-ra 9 százalékra csökkent az Európai Statisztikai Hivatal értékelése szerint. Ez a szám jobb, mint az európai uniós átlag és megközelítette, gyakorlatilag el is érte Ausztria szintjét. A zárszámadás parlamenti vitájában is kiemeltem, hogy ez az adat önmagában egyfajta világcsúcsot jelent, de az bizonyos, hogy az Európai Unió tagállamai között a legdinamikusabb fehérítést érte el Magyarország néhány év alatt – szögezte le Domokos László.

Mindehhez kellett a kedvező gazdasági környezet, az átalakuló adópolitika, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal adóbeszedési hatékonyságának megerősítése, a bevezetett új digitális adóellenőrzési és adóbeszedési eszközök – mint az online pénztárgép-rendszer, az EKÁER és az online számlázás -, valamint nem utolsó sorban a becsületesen adózó és vállalkozó magyar állampolgárok körében az adófizetési morál erősödése. A kulcs alapvetően az innováció volt – hangsúlyozta az elnök. Kifejtette: az Állami Számvevőszék – mint a közpénzügyi rendszer őre, a harmadik védelmi vonalként – szisztematikus ellenőrzéseivel felhívta a figyelmet az adóbeszedés területen jelentkező negatív tendenciákra, a kormányzat pedig – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen – különböző digitális adóellenőrzési és adóbeszedési eszközök kidolgozásával megfelelő válaszokat adott ezekre.

Előadásában Domokos László átfogóan ismertette az ÁSZ digitális átállását, a digitális ellenőrzési környezet megteremtését. Rámutatott: az ellenőrzések lefolytatásának feltétele, hogy az ellenőrzött szervezetek a törvényben rögzített határidőben, ellenőrzésre alkalmas, hiteles dokumentumokat bocsássanak az ÁSZ rendelkezésére. Az adatszolgáltatás megkönnyítése, valamint költséghatékony – papír mentes és ezáltal közpénz-kímélő – adatszolgáltatás megvalósítása érdekében az ÁSZ Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszert hozott létre. Az így bekért dokumentumok alapján kerül sor az ellenőrzési megállapítások megtételére. Az adatbekérés egységes elvek mentén, egységes dokumentumokkal, a minőségbiztosítás szem előtt tartásával valósul meg. A rendszer biztosítja az adatbekérés és az ellenőrzési megállapítás megtételének szétválasztását, ezzel ez utóbbi függetlenségét. Emellett kevésbé terheli meg az ellenőrzött szervezeteket, és jelentősen mérsékelte az egyes helyszíneken töltött idő tartamát is – világított rá előadásában az ÁSZ elnöke.

Végezetül Domokos László leszögezte: az elektronikus adatszolgáltatási rendszer jelenlegi állapotával és fejlettségi szintjével kapcsolatban gyakorlatilag kijelenthető, hogy az adatszolgáltatás sikeressége információ technológiai szempontból szinte kizárólag az ellenőrzött szervezet technikai lehetőségeitől illetve korlátaitól függ. A rendszer jelenlegi állapotával való elégedettség mellett azonban már a továbblépés irányai is megfogalmazásra kerültek. Az ÁSZ és az MPGE elnöke aláhúzta: a digitalizáció és a digitális ellenőrzési környezet a teljesítményre is hatással van, amire az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít minden egyes tevékenysége kapcsán.”

Forrás:
Domokos László: az ellenőrök a közpénzügyek minőségbiztosítói; Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGE), MPGE hírportál; 2019. november 7.