Skip to main content
energiagazdaságinformatikaszakirodalomtechnika

Elektromobilitási szolgáltatások fejlesztése

Szerző: 2020. január 12.No Comments

„A közlekedés-fejlesztés során cél olyan megoldások alkalmazása, melyek az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodnak, ugyanakkor az utazói preferenciákat kielégítik, használatuk egyszerű és kevés erőfeszítésbe telik (Monigl és Berki, 2010). Ennek megfelelően, kutatásom során arra kerestem a választ, hogy hogyan lehet elősegíteni a váltást a hagyományosról az elektromos személygépjárművekre úgy, hogy az illeszkedjen a meglévő közlekedési és villamos hálózati infrastruktúrához. Üzemeltetést támogató módszereket dolgoztam ki újszerű elektromobilitási szolgáltatásokhoz, figyelembe véve a felhasználói és az üzemeltetői oldalt, valamint a közúthálózat jellemzőit. Kutatásomat rendszer- és folyamatszemléletben végeztem. Az eredményeim hozzájárulnak a közlekedési rendszerben bekövetkező változások elősegítéséhez és a változásokra való felkészüléshez.

Kutatási területenként a következő célokat fogalmaztam meg:

  1. Integrált információs rendszer: a rendszer szerkezetének és működésének modellezése, ami megkönnyíti az új technológiák (például Smart Grid, magyar szóhasználatban okos hálózat) bevezetését. Célom volt a rendszer összetevőinek azonosítása, továbbá az üzemeltetői és a felhasználói szempontok figyelembevételével az elektromos járművásárlást és a járműhasználatot támogató innovatív funkciók kidolgozása.
  2. Országos átjárhatóságot biztosító elektromos villámtöltő-állomások helyszínének értékelése és kiválasztása: célom volt egy módszer fejlesztése, ami olyan esetben is használható, amikor nem állnak rendelkezésre részletes adatok a közlekedési igényekről, továbbá amely figyelembe veszi a potenciális helyszínek szolgáltatási színvonalát is.
  3. Városi elektromos töltőállomások helyszínének kijelölése: olyan helyszínkijelölő módszer fejlesztése, aminek az alkalmazásával a jármű használók parkolási szokásai alapján jelölhetők ki a töltőállomás helyszínek. Ennek megfelelően célom volt a parkolást befolyásoló jellemzők meghatározása (pl.: szolgáltatások, népesség, beépítettség jellemzői) is.
  4. Carsharing szolgáltatások minőségének értékelése: multikritériumos módszer kidolgozása, ami alapján értékelhetők és összehasonlíthatók a carsharing szolgáltatások, valamint meghatározhatók a fejlesztési irányok. Ennek megfelelően célom volt azoknak a jellemzőknek az azonosítása, amelyek befolyásolják a felhasználó által érzékelt minőséget. Továbbá célom volt a jellemzők, és a felhasználói elvárások közötti kapcsolatok erősségének a meghatározása.
  5. Töltési terv optimalizálás: elektromos jármű töltési költség minimalizáló módszer fejlesztése, ami figyelembe veszi a felhasználó, a jármű és a villamos hálózat jellemzőit, és támogatja a kétirányú energiaáramot. A töltési terv tartalmazza, hogy a felhasználónak hol és mennyi ideig érdemes töltenie a járművét. A villamos hálózat jellemzőinek a figyelembevételével közvetett módon az optimalizáló módszer a villamos hálózat terhelés ingadozás csökkentésének a hatékony eszköze. Továbbá célom volt az eltérő töltési stratégiák összehasonlítása, és a visszatáplálást ösztönző változó díjtételek paramétereinek meghatározása.

Forrás:
Elektromobilitási szolgáltatások fejlesztése; Csonka Bálint; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kandó Kálmán Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2020-I-29 14:00, helye: BME St. épület IV. emelet 428-as terem
A doktori értekezés PDF-ben