Skip to main content
gazdaságinformatikaInternetjogközigazgatás: külföldön

Egységes európai adatpiacot készül létrehozni az Európai Bizottság

Szerző: 2020. február 2.One Comment

„A Reuters birtokába jutott anyag szerint az Európai Bizottság egységes európai adatpiacot kíván létrehozni. Az intézkedés célja, hogy az amerikai informatikai óriáscégekkel szemben segítse az európai versenytársakat.

A javaslat, amely még változhat február 19-i bemutatásáig, a nagy online, digitális platformok megzabolázására is tartalmaz elképzeléseket. Összességében hangsúlyossá teszi az uniós törekvéseket, hogy megtörjék a nagy amerikai informatikai óriáscégek adatmonopóliumát, és versenyképesebbé tegyék az európai vállalkozásokat a kínai cégekkel szemben.

„Jelenleg néhány informatikai óriáscég birtokolja a világ adatainak nagy részét. Ez hátráltatja adatalapú vállalkozások alapítását, növekedését és innovatív tevékenységét, Európában is. De hatalmas lehetőségek rejlenek előttük ”- a javaslatot tartalmazó dokumentum szerint.

A 25 oldalas dokumentum hangsúlyozza a megoldandó feladat sürgősségét is. „Versenytársaink, mint Kína és az Egyesült Államok, máris gyorsan innoválnak, és az egész világra kiterjesztik sajátos adathozzáférési és használati elképzeléseiket.

A hatalmas mennyiségű európai ipari és szakmai adatra és a technológiai innovációra támaszkodva az Unió előbbre juthat.

„A mai nyertesek nem feltétlenül azonosak a holnap nyerteseivel” – állítja a cikk.

Azt írják, hogy a cél „egy egységes európai adattér, egy valódi egységes adatpiac létrehozása”.

Az e cél elérését szolgáló intézkedések számos új szabályt tartalmaznak, amelyek kiterjednek a határokon átnyúló adatfelhasználásra, az adatok interoperabilitására és a gyártással, az éghajlatváltozással, az autóiparral, az egészségügyi ellátással, a pénzügyi szolgáltatásokkal, a mezőgazdasággal és az energiával kapcsolatos szabványokra.

Az elkövetkező hónapokban más uniós rendelkezések további földrajzi, környezeti, meteorológiai, statisztikai és vállalkozási (céginformációs) adatokat fognak megnyitni az egész Unióban az ingyenes használat számára.

A dokumentum azt is javasolja, hogy bontsák le azokat a releváns versenyszabályokat, amelyek akadályozzák az adatmegosztást, és esetleg vezessenek be olyan szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a nagy online platformok egyoldalúan előírják az adatokhoz való hozzáférés és az adatok felhasználásának feltételeit, vagy aránytalan módon részesüljenek előnyökben.

Az Európai Bizottság és a múlt évben felállított szakértői csoport most megvizsgálja az informatikai óriáscégek által összegyűjtött nagy mennyiségű adattömegek problémáját, valamint azt, hogy hogyan használják és osztják meg az adatokat.

„E ténymegállapítás alapján a Bizottság át fogja tekinteni, hogy lehetne a rendszerszerű szabályozást a legjobban megvalósítani, ideértve adott esetben az előretekintő (ex ante) lépéseket, annak biztosítása érdekében, hogy a piacok nyitottak és méltányosak maradjanak” – mondta a dokumentum.”

Forrás:
Exclusive: Europe wants single data market to break U.S. tech giants’ dominance; Foo Yun Chee; Reuters; 2020. január 29.