gazdaságinformáció rövideninformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikapolitika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. április 6-április 9.

Szerző: 2020. április 13.No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

AF – Lechner – Ortofotó 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.04.
„Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és digitális 1.386 dbortofotó előállítása Magyarország 30 898 km² területére”
Lásd bővebben

eFlotta üzemeltetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/71
Közzététel dátuma: 2020.04.09.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.11.
Meglévő, új elektromos gépjárművek flottakezelése
Dinamikus Beszerzési Rendszer létrehozása a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére meglévő, új elektromos gépjárművek flottakezelési szolgáltatása (0603000000) beszerzésére valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.
Ajánlatkérő a DBR-t a Központosított Közbeszerzési Portálon elektronikus folyamatként működteti, ahol minden kommunikáció elektronikusan történik.
Mennyiség: A Kbt. 18. § (2) alapján a DBR rendszer teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke: 3.000.000.000,-Ft
Termékkategóriák:
* Flottaüzemeltetési alap szolgáltatás
* Kiegészítő szolgáltatások
Lásd bővebben

Digitális tananyagok fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/71
Közzététel dátuma: 2020.04.09.
Ajánlatkérő: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.04.
Digitális tananyagok fejlesztése, pilot rendszerű bevezetése és tesztelése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiakra kiterjedően:
* Pedagógus továbbképzési digitális tananyag készítése, akkreditációjának támogatása és zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszeren keresztüli hozzáférhetővé tétele a szakképző intézmények több mint 20 000 munkatársa (intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezetők, pedagógusok) részére a projektben kidolgozott szakképzési digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására való felkészítésük, valamint a digitális tananyagok alkalmazásához szükséges digitális kompetenciák fejlesztése céljából.
* A matematika tantárgyhoz, valamint minimum 3 db szakmához kapcsolódóan a pedagógusok és tanulók által is használható pilot közismereti és szakképzési digitális tananyagok a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti, Ajánlatkérő által biztosított, Nexius zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő kifejlesztése, tankönyvvé nyilvánításuk, akkreditációjuk támogatása, valamint zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszeren keresztüli hozzáférhetővé tételük Megrendelő egyedi megrendelései szerint.

* A szakképzés több mint 170 000 tanulója és 20 000 oktatója részére a pilot digitális tananyagokon túl minimum 37 db további, legalább 30 különböző szakmához, szakképzésekhez kapcsolódó, a 40 szakképzési centrum 372 tagintézményében, valamint 46 agrár szakképző intézményben egységesen alkalmazandó, a pedagógusok és tanulók által is használható szakképzési digitális tananyag a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti, Ajánlatkérő által biztosított, Nexius zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő kifejlesztése, a kifejlesztett digitális tananyagok tankönyvvé nyilvánításának, akkreditációjának támogatása, valamint zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszeren keresztüli hozzáférhetővé tételük Megrendelő egyedi megrendelései szerint
* A több mint 20 000 szakképzési szakember részére a projektben kidolgozott és akkreditált, a pedagógusok digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására való felkészítését, illetve az ehhez szükséges digitális kompetenciáik fejlesztését biztosító digitális tananyagra építve elektronikus távoktatás típusú pedagógus-továbbképzés(ek) szervezése, a képzés(ek) elvégzésének támogatása, valamint a képzésen résztvevők körében elégedettségfelmérés lebonyolítása és a felmérés eredményeinek kiértékelése
Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.
Lásd bővebben

HSZ folyamatirányító rendszer upgrade-je
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.17.
Elnevezés: HSZ folyamatirányító rsz: win10 upgrade
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló folyamatirányító rendszerén történő hardver és szoftver upgrade végrehajtása
Érték áfa nélkül: 110.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kbt. 37. § (4) bek. szerinti hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Keretmegállapodás keretében az MVMI Zrt. LIBRA6i és OLÜSZ rendszereivel kapcsolatosan felmerülőfejlesztési, módosítási igények megvalósítás
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 14.499.000,- Ft
Lásd bővebben

ELTE SEK szerverterem kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási szerződés a “Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztés az ELTE Savaria Egyetemi Központban az egyetemi integráció megerősítése érdekében” című, EFOP-4.2.1-16-2017-00018 azonosító számú projekt keretében az ELTE Savária Egyetemi Kampuszon szerverterem kialakítása Vállalkozási szerződés tárgyában.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.996.500,- Ft
Lásd bővebben

KBF/014/2020 – eredmény tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft.
Médifigyelés szolgáltatás nyújtása ajánlatkérő részére
Legalább az ajánlatkérő által meghatározott keresőszavakra szűrt találatokból, az ajánlatkérő által megadott szűrési szempontok alapján, legalább az ajánlatkérő által a Dokumentációban rögzített nyomtatott, online és rádió/televízió médiumokban megjelenő magyarországi általános és a monetáris politikával kapcsolatos média-megjelenések összegyűjtése, értékelése és ezek alapján a jegybanki tevékenység lakossági megítélésének általános vizsgálata, valamint a világsajtóban a magyar és a nemzetközi monetáris politikai gyakorlattal kapcsolatos média-megjelenések rendszeres napi szemlézése nettó 48 000 000 Ft keretösszeg eléréséig, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 24 hónap
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 48.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Hálózati mérőműszerek, teszterek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: EQUICOM Méréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.520.000,- Ft
Lásd bővebben

AutoCAD szoftverlicencek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: VARINEX Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő 12 hónap határozott időtartamú bérleti szerződés
keretében az alábbi szoftvereket szerzi be:
– 7 darab Autodesk AutoCAD Architecture, Engineering & Construction Collection multi user szoftverlicenc előfizetésének megújítása,
– 4 darab Autodesk – AutoCAD Civil 3D single user szoftverlicenc előfizetésének megújítása,
– 9 darab Autodesk AutoCAD Civil 3D multi user szoftverlicenc előfizetésének standalone-ra vagy azzal egyenértékű szoftverlicencre váltása,
– 17 db új AutoCAD Civil 3D szoftver standalone licenc vagy azzal egyenértékű szoftverlicenc.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 33.203.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Keretszerződés „Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása” tárgyban
Jelen közbeszerzési eljárás egyedi nyomdaipari termékek előállítására és szállítására irányul.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 36.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/69
Közzététel dátuma: 2020.04.07.
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nyertes ajánlattevő: Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási és szoftver felhasználási szerződés „Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése” tárgyban
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 178.000.000,- Ft
Lásd bővebben

DEK-863 Speciális célú programcsomag beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/69
Közzététel dátuma: 2020.04.07.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Gamax Laboratory Solutions Kft.
DEK-863 Speciális célú programcsomag beszerzése
1 db Speciális célú programcsomag licencének beszerzése matematikai, műszaki és gazdasági numerikus számításokhoz
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 15.728.400,- Ft
Lásd bővebben

Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat működtetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/70
Közzététel dátuma: 2020.04.08.
Ajánlatkérő: Gazdasági Versenyhivatal
Nyertes ajánlattevő: Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 33. § (4) bekezdésének és 36 § (1) bekezdés f.) pontjának rendelkezései értelmében a Gazdasági Versenyhivatal feladatai közé tartozik a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése. A közbeszerzés célja: a szerződés célja a versenypolitika, a versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal és védelme kérdéseivel kapcsolatba kerülő szervezetek és személyek tájékozottságának, versenypolitikai-versenyjogi ismereteinek és versenyjogi, illetve fogyasztói tudatosságának növelése. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: a Közép-Magyarországi Régió kivételével legalább öt különböző régióban, az ajánlattevő választása szerinti legalább öt különböző megyei jogú városban, könnyen megközelíthető, központi helyen legalább 10 m2 nagyságú irodát vagy jól elkülöníthető, elhatárolt, ügyfélfogadásra és tanácsadásra alkalmas helyiséget magába foglaló tanácsadói irodahálózat kialakítása és működtetése, amely fogadja és – bármilyen konkrét hatósági ügyben vagy azzal kapcsolatban való állásfoglalás, konkrét jogügyletben való közreműködés nélkül – megválaszolja a beérkező versenypolitikai, versenyjogi és a tudatos fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos megkereséseket postai úton, személyesen, telefonon és elektronikus úton is.

A tanácsadó irodák feladata továbbá, hogy a Megrendelő által meghatározott formában és ütemezésben készítsék el és küldjék meg a Megrendelő részére a havi bontású, ügyfélmegkeresésekről készített statisztikáit. A hálózati koordinátori feladatokat a hálózati koordinátor látja el.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 79.989.408,- Ft
Lásd bővebben

TE-Informatikai eszközök beszerzése 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/70
Közzététel dátuma: 2020.04.08.
Ajánlatkérő: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Nyertes ajánlattevő:.ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
12 féle és összesen 240 db informatikai eszköz beszerzése adásvételi szerződés útján: – számítógép 40 db; – monitor 40 db; – monitor HDMI kábel 40 db; – Irodai programcsomag (Microsoft Office) 60 db; – Merevlemez 12 db, – laptop 20 db, – pendrive (32GB) 12 db; -Szerver számítógép 1 db, – Szoftver 1 db, – storage 2 db, – switch optikai modul Multi-mode 8 db; – switch optikai modul Mono-mode 4db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 27.318.800,- Ft
Lásd bővebben

TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 szakértői tanácsadás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/70
Közzététel dátuma: 2020.04.08.
Ajánlatkérő: Somogy Megyei Önkormányzat
Nyertes ajánlattevő: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
A szerződés tárgya: A TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű projekthez kapcsolódó szakértői tanácsadás ellátása
A projekt célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz. A projekt keretében a megyei foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére paktum létrehozása és egy komplex foglalkoztatási program megvalósítása valósul meg.
A projekt közvetlen célja Somogy megye foglalkoztatási paktum tevékenységének fejlesztése, a kapcsolódó paktum iroda, szolgáltatásainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, és az akciótervek megvalósításának szakértői támogatása.
Ennek érdekében fontos a folyamatos figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása; a paktum szolgáltatások fejlesztése:
* a megyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén
A beszerzés tárgya
Jelen beszerzés a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás szolgáltatás ellátására irányul.
Nyertes Ajánlattevő feladata: Somogy Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnere a Somogy Megyei Kormányhivatal által létrehozott paktumszervezet szakértői támogatása szervezetfejlesztés, valamint folyamattanácsadás által.
A szakértői tanácsadás az alábbi szakterületeket foglalja magába: szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment, munkaerőpiac, foglalkoztatáspolitika, humánerőforrás gazdálkodás, felnőttképzés/szakképzés, gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés és ösztönzés, munkaerő-piaci szolgáltatás, esélyegyenlőség, foglalkoztatási paktumok, szociális gazdaság, jogi tanácsadás, projektfejlesztés, valamint egyéb a projekt szakmai tartalmával összefüggő szakterület.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 5.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/70
Közzététel dátuma: 2020.04.08.
Ajánlatkérő: Igazságügyi Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szerződés tárgya: Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés – az Igazságügyi Minisztérium iratkezelő- és iktatórendszer (Poszeidon) kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzése a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer tekintetében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.370.000,- Ft
Lásd bővebben

Ügyvitelt támogató informatikai rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/70
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Közzététel dátuma: 2020.04.08.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Nyertes ajánlattevő: SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.
A közbeszerzés célja vállalkozási szerződés alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal – Kispesti Rendészeti Központ részére ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 60.000.000,- Ft
Lásd bővebben

DKÜ portál működtetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/71
Közzététel dátuma: 2020.04.09.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: “ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra biztosítása és annak üzemeltetése, 2020. december 31. napjáig
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül):
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 86.100.000,- / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 86.100.000
Pénznem: HUF
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Önkéntes előzetes átláthatósági hird-Poszeidon
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/71
Közzététel dátuma: 2020.04.09.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NISZ Zrt. jelenlegi 8 darab ügyfélszervezete részére történő terméktámogatói szolgáltatás nyújtá-sa, név szerint:
a. Pénzügyminisztérium
b. Emberi Erőforrások Minisztériuma
c. Agrárminisztérium
d. Innovációs és Technológiai Minisztérium
e. Bethlen Gábor Alapítvány
f. Igazságügyi Minisztérium
g. Belügyminisztérium
h. Miniszterelnöki Kormányiroda
-Jogszabálykövetési és support szolgáltatások szerződés hatályba lépésétől 2020. december 31. napjáig.
-Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 500 lehívható óra terhéig (fix rész: 350 óra, opció: 150 óra)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 39.600.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Országos EDR rádiótechnikai hálózatmérés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/68
Közzététel dátuma: 2020.04.06.
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Országos EDR rádiótechnikai hálózatmérés – Országos (MAGYARORSZÁG alapterülete: 93 ezer km2) EDRrádiós ellátottság kültéri mérése négy mérési szakaszban.
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36. 10773381244
Az eljárás eredménytelenségének az indoka:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Lásd bővebben

Korm Hálózatfejl Proj kieg terv kivitelez feladat
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/70
Közzététel dátuma: 2020.04.08.
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Nyertes Ajánlattevőnek összesen 509 km hosszban kell optikai kábelt kiépíteni, részben alépítménybe védőcsőbe behúzva (352,7 km), részben felsővezeték tartóoszlopon (91,7 km), illetve távközlési oszlopsoron feszítve (63,9 km) kiépítenie. Ahol a szükséges alépítmény nem áll rendelkezésre, ott az alépítmény létesítése is a nyertes Ajánlattevő feladata. Az egyes szakaszok hat vasúti igazgatósági területet érintenek, úgy mint Budapest, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Az eljárás a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszavonásra került.
Lásd bővebben