Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2020. április 14-április 17.

Szerző: 2020. április 19.No Comments

108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 73. szám; 2020. április 14.; 1962. o. (PDF)

109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 73. szám; 2020. április 14.; 1963-1965. o. (PDF)

114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 75. szám; 2020. április 15.; 2002. o. (PDF)

115/2020. (IV . 15.) Korm. rendelet a személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság ellátásában való részvételéről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 75. szám; 2020. április 15.; 2003. o. (PDF)

116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 75. szám; 2020. április 15.; 2003-2004. o. (PDF)

1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 75. szám; 2020. április 15.; 2007. o. (PDF)

118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2026. o. (PDF)

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 20276-2031. o. (PDF)

120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2031-2033. o. (PDF)

121/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2033-2034. o. (PDF)

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2034-2035. o. (PDF)

123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2036-2037. o. (PDF)

124/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a kollektív befektetési formákra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó eltérő rendelkezésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2038. o. (PDF)

125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú szabad felhasználásai alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2039. o. (PDF)

127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet során a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő rendelkezéseiről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; 2052-2053. 2054-2059. o. (PDF)

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 77. szám; 2020. április 16.; o. (PDF)

128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 78. szám; 2020. április 17.; 2062. o. (PDF)

129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységet és a megelőző pártfogói tevékenységet érintő egyes intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 264-266. o. (PDF)

130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 266. o. (PDF)

131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 267. o. (PDF)

132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos egyes jogszabályok eltérő alkalmazásáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 268-270. o. (PDF)

133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 270. o. (PDF)

135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 2071-2074. o. (PDF)

136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 2075-2076. o. (PDF)