egészségügyközigazgatás: magyartársadalomtörvények, határozatok

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről

Szerző: 2020. május 4.No Comments

„1. A Kormány

a) elfogadja az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó – az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat alapján készített, az 1. mellékletben foglalt – Intézkedési Tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv),

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy koordinálja az Országos Fogyatékosságügyi Program és az annak megvalósítását elősegítő Intézkedési Terv végrehajtását,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy az emberi erőforrások miniszterének megkeresésére a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával segítsék elő az Intézkedési Terv tárcaközi koordinációját, és biztosítsák az intézkedések folyamatos nyomon követését,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert, valamint az érintett minisztereket, hogy az egyes intézkedések végrehajtásában az adott évre rendelkezésre álló költségvetési források keretei között működjenek közre.
Felelős: emberi erőforrások minisztere, pénzügyminiszter, érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

2. A Kormány

a) felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót, és azt küldjék meg az emberi erőforrások miniszterének,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2023. május 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az a) pontban foglaltak szerint elkészített beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány számára az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2023. október 31.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozathoz
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Terve…”

Forrás:
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozata az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről; Magyar Közlöny; 2020. évi 90. szám; 2020. április 28.; 2265-2277. o. (PDF)