Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődés

Állandóság és megújulás a továbbképzésben – Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Szerző: 2020. június 21.No Comments

„A módszertani újítások és a bevezetett szolgáltatások bemutatására az elmúlt évek fejlesztései alapján egy tematizált programkatalógus készült az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézetében. A dokumentum – amelyet valamennyi tisztviselőhöz és minisztériumi vezetőhöz eljuttatnak – egy helyen nyújt részletes leírást a közszolgálati továbbképzési programokról, a szakirányú továbbképzési szakokról, az önfejlesztési lehetőségekről, továbbá a közigazgatási szakmai anyaggal bővített, nyelvvizsgára felkészítő, valamint az új szervezetfejlesztési, vezetői készségfejlesztő programokról és szolgáltatásokról. A témáról Klotz Balázzsal, az intézet igazgatójával beszélgettünk a Bonum Publicum legutóbbi számában.

Milyen tartalmi és módszertani újítások történtek az elmúlt időszakban a továbbképzési rendszerben?

A tartalmi újítások magja az Egyéni Tisztviselői Kompetenciamérési rendszer, amely szakértő tisztviselők munkája eredményeképpen jött létre. Ennek az a jelentősége, hogy a tisztviselőknek lehetőségük nyílik kompetenciáik felmérésére egyrészt önértékeléssel, másrészt gyakorlati feladatok megoldásán keresztül, így pontos képet kaphatnak a különböző közszolgálati, személyes vagy vezetői kompetenciáik jártassági szintjéről. Az éves képzési terv elkészítésekor így a számukra leginkább megfelelő fejlesztést nyújtó képzési programokat tudják felvenni, amelyeket egyébként a ProBono-rendszer is felajánl számukra. Programkínálatunk tehát a kompetencianómenklatúrához illeszkedik, a képzések pedig olyan technikai-módszertani megoldásokkal bővültek, mint például a videóprezentáció, a szimuláció, az oktatófilm, az e-szeminárium, illetve az egyéni és csoportos tutorálás. Az ismeretek elsajátítását esettanulmányok, önálló interaktív feladatok, átfogó kérdések, jogesetek teszik izgalmassá.

Mennyire vannak felkészülve a továbbképzés szereplői a „digitális oktatásra”?

A közszolgálati továbbképzésben 2014 óta alapvetően e-learninges módszertanú programokkal oktatunk, amely észszerű és célszerű megoldás is egyben. 151 képzésünkből 121 e-learning képzés, ez tehát mintegy 80 százalékos arányt jelent. Az általunk képzett 75 ezer tisztviselő eredményes oktatása nyilvánvalóan a tantermi keretek közül kilépve valósítható meg. A visszajelzések a rendszer sikerességéről tanúskodnak. A tisztviselők tehát egy már régóta stabilan működő, de folyamatosan fejlesztett e-keretrendszerben végzik el a képzéseket, az újonnan kialakított szolgáltatásokat azonban a jelenleg ismert és népszerű közösségi oldalak működési elve szerint építettük fel, így segítve a megismerést és az eligazodást. Mindig is hitelességünk egyik kulcsaként tekintettünk az oktatók kiválasztására és fejlesztésére, amelynek érdekében az új képzési formák, módszertanok bevezetésekor külön képzéseket is szerveztünk. A jelenléti képzések szerepét ugyanakkor nem alábecsülve a tapasztalatok, a szakmai érvek és az új kihívások mentén az ideális egyensúly megteremtésére törekszünk az e-learning képzések dominanciája mellett. Blended learning képzéseink e-learning része a tudás szemléletes, gyakorlatias átadására fókuszál, míg a jelenléti része főként az esetgyakorlatok, a szituációs helyzetek terepe. Így ötvözzük a lehetőségeket, és sokszorozzuk a hatékonyságot.

Miért pont az NKE? – teszik fel a kérdést a kiadványban. Mi az igazi előnye és unikuma ennek a képzésnek?

2012 óta az Nemzeti Közszolgálati Egyetem felel a közszolgálati továbbképzési rendszer tartalmi és módszertani fejlesztéséért, megújításáért. Ez idő alatt rengeteg tapasztalat és számos jó gyakorlat gyűlt össze. A közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében az egyéni fejlesztési igényekre is reagáló, feladat- és gyakorlatorientált képzéseket dolgoztunk ki. Mindemellett pedig olyan oktatói-szakértői bázis alakult ki, amely egyfajta biztosíték a minőségre, a naprakészségre és a fejlődésre. A technológiai-informatikai háttér, illetve a hálózati és kommunikációs kapacitások bővítése, továbbá az e-learning-gyártás szintén a legújabb elvárásoknak megfelelve valósult meg. Olyan komplex továbbképzési rendszerről van szó tehát, amely a gyakorlatra, az élményszerűségre helyezi a hangsúlyt, mérhető fejlődést biztosít, és motivál a tanulásra. Ugyanilyen fontos, hogy a professzionális oktatói-szakértői bázis révén egyúttal a szakszerű, pontos, aktuális tartalomra is garanciát jelent.

Mire számíthatnak azok, akik most, a járványügyi helyzet idején jelentkeznek?

A járványhelyzet a továbbképzési rendszert csekély mértékben befolyásolja. A kínálat kisebb részét képező jelenléti képzéseket természetesen nem tudjuk megtartani, ám ahol lehetőség nyílik – például a közigazgatási vizsgákra felkészítő kurzusok esetében –, videó-előadásokkal váltjuk ki azokat. A legtöbb képzés már e-learninges keretek között zajlik, így alapvetően nem észlelnek változást a tisztviselők. Bár a jelen helyzetre senki, így mi sem számítottunk, mégis tudatos lépés volt részünkről, hogy korábban is már eleve az online oktatási módszerek felé nyitottunk. Ezek előnyei maguktól értetődőek: a tisztviselők nincsenek helyhez és időhöz kötve, hanem maguk határozhatják meg a tanulási folyamat ütemezését, és megtapasztalhatják az élményszerű tanulás örömét.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói is hozzáférhetnek ezekhez a továbbképzési anyagokhoz? Ajánlhatók-e számukra is ezek a képzések?

Az e-learning tananyagaink a távoktatási munkarendre való áttérést követően az egyetemi hallgatók számára a Ludovika Egyetemi Kiadó honlapján hozzáférhetőek egy egyszerű regisztrációt követően. A kurzusok témái a közszolgálat klasszikus területei mellett (hatósági ügyek, közpénzügyek, jog és közigazgatás) a digitális világ (blockchain, e-hitelesítés, kibervédelem) és a kompetenciafejlesztés (együttműködés, csapatépítés, asszertivitás) területeit is széleskörűen átfogják. Jóllehet ezek a tananyagok nem képezik a számonkérés részét, mégis érdekesek a hallgatók számára, hiszen az ismeretek feldolgozása interaktív keretek között történik, segítve a hallgatók tudásának elmélyítését és rendszerezését.”

Forrás:
Állandóság és megújulás a továbbképzésben; Zavodnyik Blanka; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2020. június 15.