gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat a 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiáról

Szerző: 2020. június 21.No Comments

„…1. melléklet az 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozathoz

A 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásának intézkedési terve

1. A belügyminiszter – a miniszterelnök kabinetfőnöke és a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával – készítse el az e-közigazgatási fejlesztések tervezése és megvalósítása során érvényesítendő egységes korrupciómegelőzési szempontrendszert, és biztosítsa annak folyamatos érvényesülését.
Felelős: belügyminiszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke, a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: 2021. szeptember 30.

2. A belügyminiszter kísérleti projekt keretében intézkedjen egyes – a hatáskörébe tartozó – eljárások vonatkozásában automatizált döntéstámogató rendszer kifejlesztéséről a döntéshozatali folyamat átláthatóságának és ellenőrizhetőségének javítása, valamint ezáltal az eljárás korrupciómentességének biztosítása érdekében.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.

3. A belügyminiszter – a pénzügyminiszter bevonásával – készítse el egy olyan informatikai rendszer koncepcióját, amely a belső kontrollrendszer, különösen az integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen, a folyamatmodellek egységes kezelését és a szervek közötti megosztását támogatja.
Felelős: belügyminiszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

6. A belügyminiszter
a) korrupciós bűncselekményi esettár formájában foglalja össze a bűnügyi bizonyítási metodikákat és tapasztalatokat a bűnüldöző és az igazságszolgáltatási szervek, továbbá az oktatási intézményeik részére,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

b) a szervezzen képzést a nyomozó ügyészek számára a titkos információgyűjtés során alkalmazott eszközök rendvédelmi szervek által alkalmazott gyakorlatáról.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.
Forrás: Belső Biztonsági Alap

7. A belügyminiszter – a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével a korrupciós és integritási kockázatokkal fokozottan érintett álláshelyek és munkakörök feltérképezése érdekében
a) hozzon létre online adatgyűjtési felületet, és végezzen adatfelmérést az államigazgatási szervek körében,
Felelős: belügyminiszter, a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: 2021. június 30.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

b) gondoskodjon az a) alpont szerinti adatfelmérés eredményének elemzéséről,
Felelős: belügyminiszter, a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: kétévente, első alkalommal 2021. december 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

c) tegye alkalmassá a Nemzeti Védelmi Szolgálat központi kockázatelemzési szakrendszerét az a) alpont alapján gyűjtött adatok kezelésére, majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat építse be a szakrendszerébe az a) alpont alapján gyűjtött adatokat.
Felelős: belügyminiszter, a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: szakrendszer alkalmassá tétele 2020. december 31., adatok beépítése 2022. június 30.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

14. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a hazai korrupciós helyzet kiegyensúlyozott és a valóságnak megfelelő értékelése érdekében, az Állami Számvevőszék iránymutatásának figyelembevételével, a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével dolgozza ki a korrupcióérzékelés mérésének nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő, a Jó Állam Mutató rendszeréhez igazodó módszertanát.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. december 31.
Forrás: felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program…”

Forrás:
A Kormány 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozata a 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 147. szám; 2020. június 19.; 3861-3864. o. (PDF)