Skip to main content
Európai Unió

Az EU 2021. évi költségvetése: középpontban az európai helyreállítás

Szerző: 2020. június 28.No Comments

„A Bizottság a mai napon 166,7 milliárd euró összegű uniós költségvetést javasolt 2021-re, amelyet 211 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás és hozzávetőleg 133 milliárd euró összegű kölcsön egészít ki a Next Generation EU elnevezésű ideiglenes helyreállítási eszköz keretében, amelynek célja a beruházások mozgósítása és az európai gazdaság beindítása. Az éves költségvetés és a Next Generation EU együtt jelentős beruházásokat mozgósít 2021-ben a koronavírus-világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk kezelése, a fenntartható helyreállítás beindítása, valamint a munkahelyek védelme és létrehozása érdekében. A költségvetés teljes mértékben összhangban van azzal a kötelezettségvállalással is, hogy az EU beruház a jövőbe: egy zöldebb, digitálisabb és reziliensebb Európába.

Elfogadását követően ez lesz a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keret első költségvetése, valamint az Ursula von der Leyen elnök vezette Bizottság által javasolt első éves költségvetés.

Johannes Hahn, a költségvetésért felelős biztos kijelentette: „Ezekben a rendkívüli időkben az Európai Bizottság javaslata példa nélküli támogatást mozgósít. A 2021. évi költségvetés több százezer polgárt, vállalatot és régiót fog segíteni abban, hogy megerősödve legyenek képesek kilábalni a válságból. A siker érdekében meg kell állapodnunk a hosszú távú költségvetésről és a Next Generation EU-ról – ez a megállapodás Európa-szerte megnyugtató jelzést fog adni.”

A Next Generation EU-val felvértezett 2021. évi költségvetési tervezet azokra a területekre irányítja a forrásokat, ahol azok az uniós tagállamok és világszerte valamennyi partnerünk leglényegesebb helyreállítási szükségleteivel összhangban a legnagyobb változást érhetik el.

A finanszírozás elősegíti Uniónk újjáépítését és korszerűsítését azáltal, hogy előmozdítja a zöld és digitális átmenetet, munkahelyeket teremt, valamint megerősíti Európa szerepét a világban.

A költségvetés tükrözi Európa prioritásait, amelyek fontosak a fenntartható helyreállítás biztosításához. E célból a Bizottság a következő költségvetési juttatásokat javasolja:

– 1,34 milliárd euró a Digitális Európa programra az Unió kibervédelmének javítása és a digitális átállás támogatása érdekében.

– 3 milliárd euró az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és teljesítményének növelése, valamint a határokon átnyúló összeköttetések megkönnyítése érdekében.

– 575 millió euró az Egységes piac programra, 36,2 millió euró az adóügyi együttműködést támogató programra, illetve 127 millió euró a vámügyi együttműködést támogató programra.

– 2,89 milliárd euró az Erasmus+ programra a fiatalokba való befektetés érdekében, valamint 306 millió euró a kulturális és kreatív ágazatok számára a Kreatív Európa programon keresztül.

– 1,1 milliárd euró a Menekültügyi és Migrációs Alapra és az Integrált Határigazgatási Alapra a külső határigazgatás, valamint a migrációs és menekültügyi politika terén folytatott együttműködés fokozása érdekében.

– 55,2 milliárd euró a közös agrárpolitikára és 813 millió euró az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra, egyrészt Európa mezőgazdasági termelői és halászai számára, másrészt pedig az agrár-élelmiszeripari és a halászati ágazat rezilienciájának erősítése, valamint a válságkezeléshez szükséges mozgástér biztosítása érdekében.

– 228 millió euró a Belső Biztonsági Alapra és 1,05 millió euró az Európai Védelmi Alapra az európai stratégiai autonómia és biztonság támogatása érdekében.

– 1,9 milliárd euró összegű előcsatlakozási támogatás szomszédaink, többek között nyugat-balkáni partnereink támogatására.

Ezenfelül a források nagy részét a Next Generation EU-val összefüggésben meghatározott kiemelt intézkedésekre fordítjuk, többek között az alábbiakra:

– 131,5 milliárd euró összegű kölcsön és hozzávetőleg 133 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható a tagállamoknak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a Next Generation EU részeként.

– 17,3 milliárd euró az Európai horizont programra az egészségüggyel és az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatási és innovációs tevékenységek európai támogatásának növelésére, ebből 5 milliárd euró a Next Generation EU keretében.

– 10,13 milliárd euró az InvestEU-ra a fenntartható infrastruktúrába, az innovációba és a digitalizálásba való beruházás céljából. A források egy részét a Stratégiai Beruházási Eszközre fordítjuk, hogy európai szinten stratégiai autonómiát építsünk ki a létfontosságú ellátási láncokban.

– 8,28 milliárd euró a Next Generation EU keretében javasolt Fizetőképesség-támogatási Eszközre, hogy kezelje az összes gazdasági ágazat életképes vállalatainak fizetőképességével kapcsolatos aggályokat.

– 47,15 milliárd euró a kohéziós politikára, amelyet a Next Generation EU keretében javasolt REACT-EU-ból 42,45 milliárd euróval kell kiegészíteni. A forrásokat foglalkoztatási támogatásra, csökkentett munkaidős foglalkoztatásra, az ifjúsági foglalkoztatását célzó intézkedésekre, valamint a kkv-k likviditásával és fizetőképességével kapcsolatos intézkedésekre fordítjuk.

– 9,47 milliárd euró a Méltányos Átállást Támogató Alapra annak biztosítása érdekében, hogy senki se maradjon le a klímasemlegességre való átállás során; ebből 7,96 milliárd euró a Next Generation EU keretében.

– 619 millió euró a rescEU-ra, az uniós polgári védelmi mechanizmusra annak biztosítása érdekében, hogy az Unió képes legyen reagálni a jelentős szükséghelyzetekre.

– 1,19 milliárd euró „az EU az egészségügyért” elnevezésű új programra, amely eszközöket biztosít az Unió számára a jövőbeli egészségügyi veszélyekkel szembeni fellépésre; ebből 1,17 milliárd euró a Next Generation EU keretében.

– 15,36 milliárd euró külső partnereink számára a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközön keresztül, ebből 3,29 milliárd euró a Next Generation EU keretében.

– 2,8 milliárd euró humanitárius segítségnyújtásra, ebből 1,3 milliárd euró a Next Generation EU keretében, a világ leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő részein egyre növekvő humanitárius szükségletekre.

A 2021. évi költségvetési tervezet az EU következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó, 2020. május 27-én előterjesztett bizottsági javaslaton alapul. Amint az Európai Parlament és a Tanács megállapodik a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – a Next Generation EU-t is beleértve –, a Bizottság annak megfelelően módosító indítványon keresztül kiigazítja a 2021. évi költségvetésre vonatkozó javaslatát.

Alapvető fontosságú, hogy a költségvetési tervezetet gyorsan elfogadják annak érdekében, hogy több százezer európai vállalkozó, kutató, mezőgazdasági termelő és település részesülhessen a pénzeszközökből, és így beruházhasson a következő generációk jobb jövőjébe.

Háttér-információk

A 2021. évi uniós költségvetési tervezet tartalmazza egyrészt a Next Generation EU keretében a tőkepiacokon felvett hitelekből finanszírozandó kiadásokat, másrészt azokat, amelyeket a hosszú távú költségvetésnek a saját forrásokból finanszírozott felső határai alá tartozó előirányzatokból fedeznek. Ez utóbbi esetében a Bizottság programonként két összeget javasol: kötelezettségvállalást és kifizetést. A kötelezettségvállalás az adott évben szerződésben leköthető forrásokat, míg a kifizetés a ténylegesen kifizetett összegeket jelenti. A 2021-re javasolt uniós költségvetés 166,7 milliárd euró összegű kötelezettségvállalást (2020-hoz képest –9,7%) és 163,5 milliárd euró összegű kifizetést (2020-hoz képest +0,8%) tartalmaz. Az Egyesült Királyság kilépése és az átmeneti időszak vége után ez lesz a 27 tagú EU első éves költségvetése.

További információk

Forrás:
Az EU 2021. évi költségvetése: középpontban az európai helyreállítás; Európai Bizottság; IP/20/1171; 2020. június 24.