Skip to main content
egészségügyközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Üdvözöljük a Nemzeti Egészséginformatikai Testület honlapján!

Szerző: 2020. augusztus 17.No Comments

„Az egészséginformatikát érintő tervek, projektek, fejlesztések és beszerzések hatékony koordinálása érdekében az elsősorban érintett miniszterek – belügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere, az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a miniszterelnök kabinetfőnöke – 2020 januárjában szorosabb együttműködésről döntöttek.

Az egészségügy területén jelenleg fejlesztés alatt álló, illetve a közeljövőben fejlesztésre kerülő alkalmazások hatékony, összehangolt megvalósítása érdekében szükséges biztosítani, hogy az egészséginformatikai érintettségű fejlesztési tervek, projekttervek és egyedi beszerzések a miniszterek összehangolt felügyeletével és koordinációjával készüljenek el és valósuljanak meg.

A fenti követelmény operatív megvalósítója a Nemzeti Egészséginformatikai Testület (NEIT) mint minisztériumközi szakmai testület, mely a magyarországi nemzeti eHealth folyamatok irányításáért és koordinálásáért felel. A NEIT összetételét az érintett 4 miniszter delegáltjai teszik ki. A NEIT támogatja a miniszterek egészséginformatikát érintő feladatainak ellátását, részben tanácsadó, döntés-előkészítő feladatokkal, részben a miniszterek felhatalmazása alapján operatív feladatokat eljárva.

A NEIT FELADATA ÉS MŰKÖDÉSE

A NEIT feladatai:

 • az egészséginformatikai projektek ágazati követelményeire vonatkozó javaslatok kidolgozása,
 • az egészséginformatikai projektek megvalósításának figyelemmel kísérése,
 • az egészséginformatikai érintettségű projektek konszolidálása,
 • a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia kidolgozása, megvalósításának figyelemmel kísérése, a Stratégia karbantartása,
 • az egészségügyi adatvagyon felhasználásának figyelemmel kísérése,
 • a korábban elkészült egészséginformatikai projektek eredményeinek hasznosításának koordinálása, figyelemmel kísérése,
 • az egészséginformatikát érintő hálózati fejlesztések koordinálása, figyelemmel kísérése,
 • az egészséginformatikai projektekhez rendelt, becsült forrásallokációk véleményezése.

A NEIT részeként három Szakmai Munkacsoport működik:

 • Stratégiai Igény- és Követelménykezelési Munkacsoport
 • Projektkoordinációs Munkacsoport
 • Felhasználástámogatási Munkacsoport

VÉLEMÉNYEZÉSRE BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Az érintett miniszterek döntése alapján a NEIT részére véleményezésre benyújtandók

 • az egészséginformatikát érintő jogszabálytervezetek, utasítástervezetek és más előterjesztések,
 • legkésőbb a tárgyévet megelőző év július 31-ig az éves informatikai beszerzési tervek és éves informatikai fejlesztési tervek egészséginformatikát érintő részei,
 • az egészséginformatikát érintő projektjavaslatok, megvalósíthatósági tanulmányok és beszerzési igények, valamint
 • tájékoztató jelleggel a DKÜ részére is benyújtandó éves beszámolók egészséginformatikát érintő részei.

A dokumentumok véleményezésre történő benyújtást az alábbi email címre kell megtenni: neit@bm.gov.hu

Forrás:
NEIT; Állami Egészségügyi Ellátó Központ