Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatechnikatörvények, határozatoktudomány

A Kormány 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozata Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

Szerző: 2020. szeptember 14.No Comments

„A Kormány
1. a mesterséges intelligencia alkalmazásán alapuló megoldások egyre jelentősebb szerepére tekintettel célul tűzi ki, hogy Magyarország állampolgárai, a magyar vállalkozások és a magyar közigazgatás ágazatai felkészüljenek a mesterséges intelligencia jelentette változásokra, és használhassák annak előnyeit;

2. az 1. pont szerinti cél megvalósulása érdekében elfogadja Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját (a továbbiakban: Stratégia), és elrendeli annak kormányzati portálon való közzétételét, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter koordinációjában az abban foglalt intézkedések megvalósítását;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a közzétételt tekintve azonnal, a megvalósítást tekintve az ütemezés szerint

3. a Stratégiában rögzített célkitűzések megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a meglévő intézményrendszer keretei között gondoskodjon a Mesterséges Intelligencia Innovációs Központ, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, továbbá a miniszterelnök kabinetfőnöke, az igazságügyi miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének bevonásával a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség kialakításáról a már elfogadott, iparági stratégiai dokumentumokkal összhangban.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke, igazságügyi miniszter, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő: 2020. október 31…”

Forrás:
A Kormány 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozata Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2020. évi 202. szám; 2020. szeptember 9.; 6356. o. (PDF)