közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

ORFK utasítás a lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására vonatkozó javaslattétel rendjéről

Szerző: 2020. október 4.No Comments

„1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre terjed ki.
2. A lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására (a továbbiakban: lakosságtájékoztató üzenet) a belügyminiszternek az országos rendőrfőkapitány tesz javaslatot, vagy dönt a lakosságtájékoztató üzenet halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben történő közvetlen megküldéséről.
3. A lakosságtájékoztató üzenet kiadására irányuló javaslat megtételét vagy halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben történő közvetlen megküldését a lakosságtájékoztató üzenet javasolt szövegével és indokolással ellátva kezdeményezheti, és a Marathon Terra rendszeren keresztül az ügyelete vagy a tevékenységirányítási központja útján az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: ORFK Főügyelet) részére továbbítja:
a) a Készenléti Rendőrség parancsnoka;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
c) a rendőr-főkapitányság vezetője.
4. A lakosságtájékoztató üzenetet a belügyminiszter engedélyét követően, valamint halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben az ORFK Főügyelet a Marathon Terra rendszeren keresztül soron kívül továbbítja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ügyeleti szolgálata felé, és halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben egyidejűleg gondoskodik a belügyminiszter haladéktalan tájékoztatásáról.
5. A lakosságtájékoztató üzenet kiadását az ORFK Főügyelet a napi tájékoztató jelentésében rögzíti.
6. A lakosságtájékoztató üzenet küldésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó, a lakosság SMS-alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről szóló BM utasításban meghatározott rendszerleírást a feladattal érintett állomány köteles megismerni.”

Forrás:
Az országos rendőrfőkapitány 22/2020. (IX. 30.) ORFK utasítása a lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására vonatkozó javaslattétel rendjéről; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 53. szám; 2020. szeptember 30.; 4847. o. (PDF)