Találat: Marathon Terra

ORFK utasítás a lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására vonatkozó javaslattétel rendjéről

„1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre terjed ki. 2. A lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására (a továbbiakban: lakosságtájékoztató üzenet) a belügyminiszternek az országos rendőrfőkapitány tesz javaslatot, vagy dönt a lakosságtájékoztató üzenet halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben történő közvetlen megküldéséről. 3. A lakosságtájékoztató üzenet kiadására irányuló javaslat megtételét vagy halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben történő közvetlen megküldését a lakosságtájékoztató üzenet javasolt szövegével és indokolással ellátva kezdeményezheti, és a Marathon Terra rendszeren keresztül az ügyelete vagy a tevékenységirányítási központja útján...

Részletek