közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Módosul a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzata az e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztések egységesítésével összefüggésben

Szerző: 2020. október 10.No Comments

„A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás 1. melléklet (a továbbiakban: SzMSz) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A közigazgatási államtitkár a miniszternek a Statútum 7. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelősségi körébe tartozó feladatai keretében

a) javaslatot tesz, valamint egyetértési jogot gyakorol az informatikai, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és szolgáltatási, valamint e-közigazgatási tartalmú és érintettségű programok, szakpolitikák kialakítása, stratégiák előterjesztése és ezek végrehajtása tekintetében,

b) összehangolja az infokommunikációhoz, ezen belül az informatikához és az e-közigazgatáshoz kapcsolódó, valamint a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos szabályozást, az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítését, és felügyeli azok végrehajtását,

c) közreműködik az európai uniós forrásból a 2014–2020-as tervezési időszakban megvalósuló, informatikai tárgyú operatív programokkal kapcsolatos feladatok összehangolásában, előzetesen véleményezi a vonatkozó éves fejlesztési kereteket, nyomon követi az informatikai tárgyú projektek előrehaladását, ennek keretében a felelős szakminisztériumoktól tájékoztatást kér, valamint infokommunikációért felelős tagot delegál a monitoring bizottságba,

d) a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósítása érdekében tagot delegálhat az infokommunikációs tevékenységet végző állami tulajdonú gazdasági társaságok irányító és felügyelő szerveibe,
e) előkészíti az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítése érdekében szükséges előterjesztéseket, jelentéseket,

f) előkészíti a nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodással, valamint – a Statútum 13. § h) pontjában foglaltakkal összhangban – a nemzeti adatvagyon-gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket.”

1. Az SzMSz 2. függelék 4.1.1.1. pont 1. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Szervezeti és Vezetési Auditálást Támogató Osztály a miniszternek a Statútum 7. § (1) bekezdés 3–5. pontja szerinti felelősségi körébe tartozó feladatai keretében eljárva] „c) együttműködik az e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, az infokommunikációs infrastruktúra- fejlesztésekkel és szolgáltatásokkal, valamint a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos felelősségi körében a szakminisztériumokkal az átfogó koncepciók, stratégiák kialakítása során,”

2. Az SzMSz 2. függelék 4.1.1.1. pont 2. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szervezeti és Vezetési Auditálást Támogató Osztály egyéb feladatai keretében)
„b) figyelemmel kíséri az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések irányát, valamint a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiája, illetve a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás végrehajtását…””

Forrás:
A miniszterelnök kabinetfőnöke 9/2020. (X. 9.) MK utasítása a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 56. szám; 2020. október 9.; 4989-4991. o. (PDF)
( A Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára dr. Rédey Krisztina. Szerk.)