jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Az e-ügyintézés fogyasztóvédelmi aspektusai

Szerző: 2020. október 19.No Comments

„A cím első ránézésre kicsit zavarba ejtő, hiszen a közigazgatásban a fogyasztó fogalma nem értelmezett, a jogviszony egyik oldalán tipikusan valamely közigazgatási szerv áll, a másik oldalon pedig az ügyfél.[1] A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) hatálya sem terjed ki erre a szférára. Mégis szükségesnek érezzük – még ha idézőjelesen is – a két terület ütköztetését. Jelen cikk keretein belül az e-ügyintézés fogalmát a közigazgatásra szűkítjük, azon belül is a közigazgatási hatósági eljárás szabályainak fogyasztóvédelmi aspektusait kívánjuk vizsgálni átfogó jelleggel, de vázlatosan.”

Forrás:
Az e-ügyintézés fogyasztóvédelmi aspektusai; Veszprémi Bernadett; KOZJAVAK.HU, az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja; 2020. október 12.
(Dr. Veszprémi Bernadett, egyetemi adjunktus, DE ÁJK)