Skip to main content

Találat: fogyasztóvédelem

Már hírlevélben is tájékozódhatnak a fogyasztók a termékvisszahívásokról

„A lakosság még gyorsabb és közvetlen tájékoztatása, ezáltal hatékonyabb védelme érdekében ezentúl hírlevél formájában is megosztja a vásárlóktól visszahívott termékekkel kapcsolatos információkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be dr. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. A termékvisszahívás hírlevélre a Nébih weboldalán iratkozhatnak fel az érdeklődők. Dr. Nobilis Márton emlékeztetett, mind a kormány, mind az Agrárminisztérium számára kiemelten fontos a magyar emberek érdekeinek védelme. Az egyik legerősebb, és a lakosság részéről is az egyik legmegbízhatóbbnak tartott fogyasztóvédelmi szervezet...

Részletek

Az EU Tanácsa véglegesen jóváhagyta a fogyasztók szerepének növelését a zöld átállásban

„A Tanács a mai napon irányelvet fogadott el a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának növeléséről. Az új szabályok meg fogják erősíteni a fogyasztói jogokat azáltal, hogy módosítják, valamint a zöld átálláshoz és a körforgásos gazdasághoz igazítják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvet és a fogyasztói jogokról szóló irányelvet. Ez az utolsó lépés a döntéshozatali folyamatban. „A ma elfogadott irányelvnek köszönhetően a fogyasztók tájékozottabbak lesznek, nagyobb védelmet fognak élvezni és felkészültebbé válnak, ami lehetővé teszi számukra, hogy a zöld átállás tényleges előmozdítóivá váljanak.”...

Részletek

A Digital Services Act és az EU fogyasztóvédelmi joga

„Az online közvetítő szolgáltatások területét szabályozó első uniós jogszabály elfogadása óta már több, mint húsz év telt el, a gazdaság ezen területe ennyi idő alatt óriási fejlődésen és átalakuláson ment keresztül. Ez a folyamat tette szükségessé a szabályozás tovább fejlesztését is, melynek egyik állomása a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA). A DSA bár nem érinti az EU fogyasztóvédelmi jogát, két ponton is kiegészíti azt. Először a DSA többletfelelősségből fakadó gondossági elvárásai által, melyek a rangsorolás és az online hirdetések jogszerűségének előmozdításával kapcsolatban...

Részletek

Átalakul a Gazdasági Versenyhivatal, jelentősen bővülnek a szervezet jogkörei

„Szigorú ellenőrzést kapnak az ügyfélszolgálati és panaszkezelési szolgáltatások. Több területen is bővülnek a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogkörei idén – közölte a versenyhivatal. Január 1-jétől a nemzeti versenyhatóság látja el az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért felelős hatóságként a külföldi támogatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti feladatokat. A GVH az uniós piacot torzító külföldi állami támogatások esetében az Európai Bizottság megkeresésére célzott vizsgálatokat indíthat – tették hozzá. A fogyasztóktól érkező panaszok hatékonyabb kezelését segíti a panaszkezelési szabályok európai parlamenti és tanácsi irányelv...

Részletek

Tartalmi összefoglaló az egységes hatósági jogalkalmazás és a digitális fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvénytervezethez

„TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ az egységes hatósági jogalkalmazás és a digitális fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvénytervezethez A fogyasztók jogainak védelme az online térben jelentős módosításokat igényel, a terület folyamatos fejlődésére és térnyerésére tekintettel, ezért a jogszabály-módosítás kiterjeszti a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága számára a honlapblokkolás alkalmazásának lehetőségeit, azaz a jogsértő online tartalom ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére szélesebb körben, erőteljesebb hatósági jogosítványok birtokában kerülhet sor. A tervezet célja ezen felül a fogyasztóvédelmi eszközrendszer hatékonyabbá tétele, valamint a...

Részletek

Az EU Tanácsa elfogadta a fogyasztói hitelekről szóló irányelvet, amelynek célja fokozni a hitelt igénylő európai fogyasztók védelmét

„A Tanács a mai napon elfogadta a fogyasztói hitelekről szóló irányelvet, amelynek célja fokozni a hitelt igénylő európai fogyasztók védelmét. A felülvizsgált jogszabály hatályon kívül helyezi a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2008-as irányelvet, és annak helyébe lép. „A digitális átállásnak köszönhetően könnyebb ugyan hitelhez jutni, de a fogyasztókat meg kell védeni az online környezetben különösen gyorsan terjedő, felelőtlen hitelezési gyakorlatokkal szemben. Ez az új jogszabály biztosítani fogja, hogy a fogyasztók még alacsony összegű hitelek esetén is megkapjanak minden szükséges tájékoztatást, mégpedig világos és...

Részletek

Az EU Tanácsa véglegesen jóváhagyta a gépekre vonatkozó új szabályokat

„A Tanács a mai napon elfogadta a gépekről szóló új rendeletet. A javasolt jogszabály naprakésszé teszi és rendeletté alakítja a gépekről szóló 2006-os irányelvet. Az új szöveg harmonizálja a gépekre vonatkozó alapvető uniós egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, előmozdítja a gépek szabad mozgását, valamint magas szintű biztonságot szavazol a munkavállalók és a polgárok számára. „Az aktualizált szabályok lehetővé teszik, hogy az európai ipar új és továbbfejlesztett jogi keretben működjön. Magas szintű védelmet biztosítanak munkavállalóink és polgáraink számára, miközben növelik az Unióban gyártott gépek...

Részletek

A fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának megerősítése: az EU Tanácsának álláspontja

„A Tanács a mai napon elfogadta álláspontját („tárgyalási megbízását”) a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának megerősítését célzó irányelvjavaslatra vonatkozóan, amelynek célja, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv és a fogyasztói jogokról szóló irányelv módosításával erősítse a fogyasztói jogokat. A Tanács álláspontja megerősíti a fogyasztói jogokat, betiltja a környezetbarát jellegre vonatkozó általános állításokat, valamint olyan európai uniós harmonizált grafikai formátumot vezet be, amely segíti a fogyasztókat abban, hogy felismerjék a tartósságra vonatkozó kereskedelmi garanciákat. „A zöld átállás kollektív erőfeszítés, és a fogyasztók...

Részletek

Az EU Tanács véglegesen zöld utat adott annak a jogszabálynak, amely a termékeket biztonságosabbá teszi a fogyasztók számára

„A Tanács a mai napon elfogadta az általános termékbiztonsági rendeletet, amely megerősíti az offline és online értékesített termékekre vonatkozó biztonsági szabályokat. A rendelet megerősíti a nem biztonságos termékek piacfelügyeletét és azon vásárlók fogyasztói jogait, akiknek nem biztonságos terméket értékesítettek. „Az elfogadott rendelettel biztosítjuk, hogy a fogyasztók a legmagasabb szintű termékbiztonságot élvezzék, akár online, akár üzletben vásárolnak. Ha komolyan gondoljuk a digitális átalakulást, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy a polgárok bízzanak abban, hogy a megvásárolt termék biztonságos, függetlenül attól, hogy hogyan vásárolják azt.”...

Részletek

Kérdések és válaszok az európai környezeti állításokról szóló irányelvről

„Milyen előnyük származik a fogyasztóknak ebből a javaslatból? Hogyan fogja a kezdeményezés megvédeni a fogyasztókat a zöldrefestéstől? Az európaiak 94%-a úgy véli, hogy a környezet védelme személyesen fontos számára, 68%-uk pedig elismeri, hogy fogyasztási szokásai hátrányosan befolyásolják a környezetet Európában és világszerte (Eurobarométer tematikus felmérés, 501. sz.). Ahhoz, hogy fogyasztási szokásaikat megváltoztathassák, a fogyasztóknak megbízható és ellenőrizhető információkra van szükségük. Az Európai Unióban működő vállalkozások gyakran tesznek önkéntes környezeti állításokat úgy, hogy azokat nem tudják bizonyítékokkal alátámasztani vagy csupán kevés bizonyítékot tudnak...

Részletek
Page 1 of 10 1 2 10