Skip to main content
Európai Unióközigazgatás: magyarterületfejlesztés

Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) 2021-2027 – Társadalmi véleményezés

Szerző: 2020. november 1.No Comments

„Az Operatív Programok tematikus célokra vonatkozó, részletes tervek A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok alapján készülnek, és meghatározzák, hogyan kerül felhasználásra az Európai Unió által biztosított támogatás a programozási időszak során. Az alábbiakban a Területi Operatív Program rövid összefoglalóját ismerheti meg, valamint elmondhatja véleményét és javaslatát a programról.

I. Az operatív program indokoltsága
A program Magyarország kevésbé fejlett régióinak és fejlett régiójának területi alapú, térségi és települési fejlesztéseit támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és elmaradott térségek fejlesztésére. A program elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, valamint szerepet vállal a kiemelt térségek és gazdasági zónák fejlesztésében és az elmaradott térségek felzárkózásának támogatásában is.

II. Az operatív program kapcsolódása az Unió szakpolitika céljaihoz
Az operatív program elsődlegesen az Unió által meghatározott A polgárokhoz közelebb álló Európa (PO5) szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik. A PO5 a kohéziós források lehető legrugalmasabb felhasználását teszi lehetővé, amelynek keretében valamennyi ERFA tématerület integráltan támogatható (1-4. EU szakpolitikai célok), és amelyet ESZA+ forrás egészíthet ki.

III. Az operatív program tartalma
A program a 2014-2020 TOP tematikáját és integrált területi programokon keresztül megvalósuló modelljét folytatja, az eredményességet és a hely-alapú megvalósítást javító új elemekkel:

 • elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, fejlesztési tematikája kiterjed a helyi gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a települési infrastruktúra, településüzemeltetés és helyi közszolgáltatások fejlesztésére,
 • a kiemelt térségekben ezeket a fejlesztéseket térségi alapon összehangolja és ezeken túlmenő térség-specifikus fejlesztéseket is finanszírozhat,
 • fenntartható városfejlesztési intézkedése keretében a helyi fejlesztési stratégiájuk alapján kiválasztott városok a fenti fejlesztéseket integrált helyi városfejlesztési programokban valósíthatják meg, illeszkedve a helyi klímastratégiákhoz,
 • szerepet vállal a helyi jelentőségű turizmus fejlesztésében,
 • szerepet vállal a komplex programmal fejlesztendő járásokban helyi társadalmi felzárkózási programok támogatásában.

IV. Az operatív program felépítése

Az OP 6 prioritási tengelyből áll:

Prioritási tengely Finanszírozó Alap Régiókategória
Versenyképes megye ERFA Kevésbé fejlett
Térségfejlesztés ERFA Kevésbé fejlett
Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések ERFA Kevésbé fejlett
Területi humán fejlesztések ESZA+ Kevésbé fejlett
Budapesti infrastrukturális fejlesztések ERFA Fejlett
Budapesti humán fejlesztések ESZA+ Fejlett

V. Az operatív program tartalma

1. prioritási tengely: Versenyképes megye

1.1 Helyi gazdaságfejlesztés támogatása
Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
 • Helyi turisztikai fejlesztések
 • Helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása
Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
 • IKT és okos település-fejlesztések
 • Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonysági és megújuló energia-felhasználást elősegítő fejlesztések
 • Szociális városrehabilitáció
 • Barnamezős rehabilitáció, rozsdaövezetek fejlesztése
 • Helyi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, klíma-alkalmazkodás (illeszkedve a helyi klímastratégiákhoz), helyi környezetvédelmi infrastruktúra és hulladékgazdálkodás fejlesztése
 • Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások fejlesztése

1.3 Helyi és térségi közszolgáltatások támogatása
Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Gyermekjóléti alapellátás, családbarát, munkába állást segítő alapszolgáltatások fejlesztése
 • Egészségügyi alapellátás, járóbeteg-szakellátás és egészségfejlesztési infrastruktúra fejlesztése
 • Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

1.4 Fenntartható városfejlesztés támogatása
Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

 • Az 1-3. beavatkozási területek/intézkedések szerinti tartalom, helyi integrált városfejlesztési stratégia alapján, kiválasztott városokban
 • ERFA és ESZA+ források integrált, helyi programalapú felhasználása

2. prioritási tengely: Térségfejlesztés
2.1 Tartalma megegyezik az 1. prioritási tengely 1-3 beavatkozási területei szerinti tartalommal, a megyei integrált területi programokhoz kapcsolódva

3. prioritási tengely: Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések
Helyi és térségi gazdaság versenyképességére kiható turisztikai fejlesztések, amelyek nem tagjai országos vagy nemzetközi hálózatoknak.

 • helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése
 • kulturális látványosságok, aktív- és ökoturisztikai fejlesztések
 • helyi jelentőségű, turisztikai célú kerékpárutak

4. prioritási tengely: Területi humán fejlesztések
Az 1-2. prioritás beavatkozásaihoz kapcsolódó humán, ESZA+ típusú fejlesztéseket tartalmazza.

 • Helyi gazdaságfejlesztés, helyi foglalkoztatás ESZA+ elemei
 • Szociális városrehabilitáció ESZA+ elemei
 • Közösség, kultúra, szabadidő fejlesztések ESZA+ elemei
 • Fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemei

5. prioritási tengely: Budapesti infrastrukturális fejlesztések
Budapest az Európai Unió fejlettebb régiói közé tartozik, a fejlesztéseire fordítható forrásokat ezért elkülönülten kell kezelni. A rendelkezésre álló keretet az alábbiak szerint tervezzük felhasználni.
5.1 Kormányzati hatáskörű kiemelt projektek – zöldfelületi fejlesztések
5.2 Budapesti önkormányzatokkal egyeztetett tartalom, pályázatos konstrukciók

6. prioritási tengely: Budapesti humán fejlesztések
6.1 Az országos humánfejlesztési programok budapesti „elemei”
6.2 Budapesti önkormányzatokkal egyeztetett tartalom, pályázatos konstrukciók”

Forrás:
Versenyképes Magyarország Operatív Program; Széchenyi 2020; 2020. október 29.