egészségügygazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2020. november 23-november 28.

Szerző: 2020. november 29.No Comments
 • 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 256. szám; 2020. november 23.; 8130. o. (PDF)
  Lásd még: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
 • 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny;2020. évi 257. szám; 2020. november 24.; 8266. o. (PDF)
 • 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 257. szám; 2020. november 24.; 8271. o. (PDF)
 • 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 258. szám; 2020. november 25.; 8283. o. (PDF)
 • 519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8294. o. (PDF)
 • 520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek a maszkviseléssel összefüggő módosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8294. o. (PDF)
  Lásd még: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
 • 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8295. o. (PDF)
 • 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8296. o. (PDF)
 • 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8296-8299. o. (PDF)
 • 524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8300-8303. o. (PDF)
 • 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8304-8306. o. (PDF)
 • 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8308.o. (PDF)
 • 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat a koronavírus-világjárvány egyes kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságokat érintő hatásának enyhítéséről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 260. szám; 2020. november 25.; 8308. o. (PDF)
 • Az emberi erőforrások minisztere 43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az Állami Egészségügyi Tartalékkal és az ágazati honvédelmi feladatokkal összefüggő módosításáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 261. szám; 2020. november 26.; 8586-8590. o. (PDF)
 • A Kormány 1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósított garanciakonstrukciók további támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
  Magyar Közlöny; 2020. évi 262. szám; 2020. november 28.; 8639-8641 o. (PDF)
 • A Kormány 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 263. szám; 2020. november 28.; 8675-8677. o. (PDF)
 • A Kormány 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 263. szám; 2020. november 28.; 8678-8680. o. (PDF)
 • A Kormány 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 263. szám; 2020. november 28.; 8681-8689. o. (PDF)