Európai Uniógazdaságinformatikapolitikaszakirodalomtársadalom

Új technológiák és digitalizálás. A társadalmi gazdaság és a társadalmi vállalkozások előtt álló lehetőségek és kihívások

Szerző: 2020. december 14.No Comments

„Az „Új technológiák és digitalizáció: lehetőségek és kihívások a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások számára” című tanulmány azt kívánja feltérképezni, hogy a társadalmi gazdaság növekvő jelentősége Európában hogyan néz szembe a digitális átalakulás kihívásaival. Arra összpontosít, hogy a digitális platformok és a fejlett technológiák (azaz nyílt forráskód, mesterséges intelligencia, a dolgok internete, nagy adathalmazok, megosztott könyvelési technológiák) integrációja befolyásolhatja-e, és ha igen, milyen módon és milyen mértékben a társadalmi gazdaság új/jobb társadalmi hatásainak tervezését és megvalósítását. Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a digitális platformok és a fejlett technológiáknak a műveletek automatizálására és egyszerűsítésére irányuló képességei lehetőségeket nyitnak meg a társadalmi gazdaság előtt a nagyobb hatókör és a nagyobb hatékonyság tekintetében. A digitalizáció segíti az új és innovatív társadalmi szolgáltatások és munkakörülmények létrehozását is, amelyek segítik a meglévő és újonnan felmerülő társadalmi problémák megoldását. Miközben ezek a tendenciák a közeljövőben is folytatódni fognak, az európai intézményeknek, a tagállamok politikai döntéshozóinak és a társadalmi vállalkozóknak el kell kötelezniük magukat a társadalmi gazdaság digitális átalakulásának előmozdítása és támogatása mellett, valamint ösztönözniük kell a digitálisan lehetővé tett innovatív kezdeményezések elterjedését, felfuttatását/kifuttatását és megkettőzését. Azonosították a beavatkozási területeket. A kutatásra és innovációra fordított források, valamint a hagyományos bevételi források fontos szerepet játszanak a digitális technológiáknak a társadalmi gazdaság számára és által történő fejlesztésekben és ezek elterjesztésében. Hasonlóképpen szükség van a társadalmi gazdaság szereplői vállalkozói és digitális készségeinek fejlesztésére az európai digitális társadalmi gazdaság jövőképének előmozdítása érdekében. A különböző érdekelt felek közötti együttműködés a támogató környezetek kialakításában (társadalmi klaszterek, kreatív terek vagy inkubátorok) hatékonyan előmozdíthatja a szociális gazdaság korszerűsítését a társadalmi gazdasági szervezetek megerősítését és növekedését. Végezetül, a társadalmi gazdaság tagállamok közötti növekedésének előmozdítása érdekében célszerű harmonizálni a szociális gazdaság különböző szereplőit szabályozó jogi formákat és szabályozásokat. Ily módon a digitális platformok és a fejlett technológiák valóban hozzájárulhatnak a 21. század társadalmi kihívásainak megfelelő európai digitális szociális gazdaság létrehozásához.”

Forrás:
New technologies and digitisation. Opportunities and challenges for the social economy and social economy enterprises; Publications Office of the EU; 2020. december 8.
Lásd még:
Social economy in the EU; Európai Bizottság