Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2021. január 4.No Comments

„…4. § (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A DKÜ)
„e) központi beszerző szervként – az e rendeletben meghatározott keretek között – az érintett szervezetek javára eljárva, központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával, – kizárólagos joggal – lefolytatja az érintett szervek informatikai beszerzéseit,”
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A DKÜ)
„g) az érintett szervezetek tekintetében – az e rendeletben meghatározott keretek között, kizárólagos joggal – kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodást valósít meg.

12. § A Rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A DKÜ szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköre
14/A. § (1) A miniszter a 3. § (1a) bekezdése szerinti feladatait a DKÜ bevonásával látja el, aki az e címbe tartozó feladatait az e rendeletben foglalt egyéb előírások megtartása mellett látja el.
(2) A DKÜ
a) az érintett szervezetek tekintetében központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszert alakít ki és működtet,
b) az a) pont szerinti feladatai ellátása érdekében szoftverlicenc nyilvántartást hoz létre és tart fent,
c) az a) pont szerinti feladatai ellátása keretében szoftverlicenc-menedzsment és licencoptimalizálási tevékenységet végez, illetőleg gondoskodik a szoftverlicencek céltudatos felhasználásáról és az érintett szervezetek szükségletei hatékony kielégítéséről.”…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 292. szám; 2020. december 28.; 11165-11171. o. (PDF)
Lásd még:
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről; Nemzeti Jogszabálytár