Skip to main content

Találat: Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ)

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség felett

„...1. melléklet a 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelethez A Rendelet 3. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki: (Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve - Cégjegyzékszám - Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége) 3. Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - 01-09-389831 - 2022. december 31.” Forrás: A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelete a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az...

Részletek

Sokmilliárdos állami megrendelést küszöbén a 4iG

„Négy másik pályázó mellett a 4iG vezette konzorciumot is nyertesként hirdették ki a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) által indított, összesen 520 milliárd forintos keretösszegű, ajánlattevőkkel történő keretmegállapodás megkötésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban – közölte a társaság a BÉT honlapján. A Delta Systems egy nappal korábban jelezte: az általuk vezetett konzorcium is a nyertes pályázók között van. Az eljárás a Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtására, továbbá Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek...

Részletek

A Delta Technologies is nagyot nyert a DKÜ tenderén

„A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a 4iG-vel párhuzamosan jelentette be a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján, hogy ők is a kedvezményezettek között vannak a DKÜ tenderén. Közlik, hogy a társaság 100 százalékos tulajdonú leányvállalatát, a Delta Systems Kft.-t a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) által 2021. július 01. napon megküldött eredményhirdetésében, amely – a 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT21) – „1. Rész, Homogén szerverek és tárolók beszerzése”,...

Részletek

Döbbenetesen nagy tendert nyert meg a 4iG

„A 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján jelentette be ma reggel, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát nyertes ajánlatként hirdette ki. A keretmegállapodás megkötésére irányuló́ közbeszerzési eljárás a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek részére „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT21)” tárgyában két részben történt. Első rész: Homogén szerverek és tárolók beszerzése, második rész: Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése volt. Az eljárás mindkét részében öt-öt különböző közös ajánlattevői...

Részletek

Bejegyezték a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-t

„Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eljárva megállapítom, hogy a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkezésének napja 2021. február 27., ezért a Korm. rendelet 3. és 4. §-a hatálybalépésének napja 2021. február 28.” Forrás: 1/2021. (III. 25.) MK határozat az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési...

Részletek

683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

„...4. § (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A DKÜ) „e) központi beszerző szervként – az e rendeletben meghatározott keretek között – az érintett szervezetek javára eljárva, központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával, – kizárólagos joggal – lefolytatja az érintett szervek informatikai beszerzéseit,” (3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: (A DKÜ) „g) az érintett szervezetek tekintetében – az e rendeletben meghatározott keretek között, kizárólagos joggal...

Részletek

Az emberi erőforrások minisztere 15/2020. (VIII. 14.) EMMI utasítása a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósításához, az egészséginformatikai fejlesztések koordinációjához szükséges feladatokról

„...1. §... 2. Nemzeti Egészséginformatikai Testület: a belügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke által létrehozott Nemzeti Egészséginformatikai Fórum szakmai munkáját támogató testület. ... 3. § A Minisztérium szervezeti egységei, valamint a 2. § b)–d) pontja szerinti szervek és gazdasági társaságok a) támogatják a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) megvalósítását, valamint b) a Stratégia megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében, ezen utasításban foglaltak szerint együttműködnek az egészségügy területén jelenleg fejlesztés alatt álló, illetve a közeljövőben fejlesztésre...

Részletek

Nagy értékű keretszerződést írt alá a Digitális Kormányzati Ügynökséggel a Delta csoport

„A Delta csoport keretszerződést írt alá a központosított informatikai közbeszerzések lebonyolításáért felelős Digitális Kormányzati Ügynökséggel. A megállapodás 2021. július 24-ig érvényes, eddig hívhatók le megrendelések a megadott kondíciók szerint. A keretszerződés két részből áll. Az első rész értelmében a DKÜ 34 750 darab megjelenítő eszközt, projektort vásárolhat állami szervezetek számára a következő egy évben. Ebbe a Delta Systems konzorciumvezetőként jutott be, mégpedig az indulók között a legversenyképesebb árral. Mivel a Delta Systems a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Delta Technologies 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a...

Részletek

Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia, Nemzeti Egészséginformatikai Testület, Nemzeti Egészséginformatikai Fórum – 11/2020. (VII. 10.) BM utasítás

„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. § Ezen utasítás alkalmazásában 1. egészséginformatikai érintettség: olyan fejlesztési projekt, terv, szabályozási javaslat, mely a) fenntartási időszakban van, hatályos támogatási szerződés alapján megvalósítási szakaszban van, vagy tervezés alatt áll, b) kedvezményezettje központi államigazgatási szervezet, vagy annak irányítása alatt működő intézmény, illetve helyi önkormányzat, vagy annak irányítása alatt működő intézmény, és c) támogatási dokumentumában, műszaki követelményeiben, illetve megvalósíthatósági tanulmányában leírtak szerint...

Részletek

257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

„A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában, a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása 1. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről...

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3