gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarszakirodalom

Digitális vállalkozások Magyarországon: Egy lehetséges növekedési alternatíva?

Szerző: 2021. január 17.No Comments

„Ez a tanulmány a Világgazdasági Tudományos Tanács 2019. decemberi ülésén Sass Magdolna: „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok? Alternatív növekedési utak keresése a visegrádi országokban” című előadásához (Sass, 2020) készített hozzászólás. Sass Magdolna kutatási kérdéseit továbbgondolva, arra keres választ, hogy képesek-e a hazai digitális vállalkozások az alternatív növekedési motor szerepét betölteni. A kérdés megválaszolásához a szerző 12 hazai digitális vállalkozás sajátosságait elemzi: megvizsgálja, hogy milyen különbségek vannak e vállalkozások jellemzői és a digitális vállalkozások szakirodalomban leírt sajátosságai között.

Sass Magdolna „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok? Alternatív növekedési utak keresése a visegrádi országokban” című írása (Sass, 2020) ezt a témát viszi tovább: a közvetlentőke-befektetésekre (FDI) építő gazdaságfejlesztési modell lehetséges alternatíváit vizsgálja meg Magyarországon és a visegrádi országokban. Megállapítja, hogy a közvetlentőke-befektésekre támaszkodó eddigi gazdaságfejlesztési modell gyengeségei, sérülékenysége és–főként –e növekedési motor egyre szembetűnőbb kifulladása miatt, valóban szükség lenne alternatív [inkább: az FDI hatásait kiegészítő] növekedési motorokra, ugyanakkor, a felmerülő alternatívák nem alternatívák. Sem az állami vállalatok, sem a belföldi tulajdonú magánvállalatok, sem a fokozatosan kialakuló és erősödő, helyi tulajdonban lévő regionális multinacionális cégek gazdasági teljesítménye nem elégséges ahhoz, hogy átvegyék a növekedési motor szerepet: messze nem képesek a gazdaságot olyan mértékben dinamizálni, mint a közvetlentőke-befektetések.Ez a hozzászólás egy további „növekedési motor”-alternatívát helyez nagyító alá. Magyarországi digitális vállalkozások teljesítményét felmérő esettanulmányos és másodlagos forrásokra támaszkodó kutatásom alapján arra keresek választ, hogy támaszkodhatunk-e a helyi tulajdonban lévő, innovatív technológiai vállalkozásokra, mint alternatív növekedési motorra. Egyfelől egyértelmű, hogy e cégek tevékenysége testesíti meg a helyi innovatív megoldásokon alapuló, jelentős helyi hozzáadott értéket generáló, minőségi fejlődést, ami módosíthatja a jelenlegi, a közvetlentőke-befektetők beruházási döntéseitől függő fejlődési pályát. Másfelől kérdés, hogy képesek-e ezek a cégek kellő mértékben dinamizálni a függő kapitalizmusmodellbe tartozó közép-európai országok gazdaságait és ezzel növekedési modellváltást megvalósítani…”

Forrás:
Digitális vállalkozások Magyarországon: Egy lehetséges növekedési alternatíva?; Szalavetz Andrea; KRTK Világgazdasági Intézet; Műhelytanulmányok 143; 2021. január 8. (PDF)