gazdaságinformáció rövideninformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2021. január 18-január 22.

Szerző: 2021. január 23.január 30th, 2021No Comments

Ajánlati/Részvételi felhívás

CAFM rendszer beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/12
Közzététel dátuma: 2021.01.19.
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.12.
Ajánlatkérő célja, hogy egy korszerű, a jelen piaci feltételekhez jól illeszkedő, a létesítményüzemeltetés feladatait, valamint a beszámolási kötelezettségeit teljeskörűen támogató rendszer kerüljön kialakításra.
A fenti feladatokat egy Létesítmény-üzemeltetési és ingatlanhasznosítási rendszer (CAFM rendszer) bevezetésével szeretné megvalósítani. A rendszer egyszerre szolgálja ki a létesítménygazdálkodási támogatási igényeket és a később bevezetni tervezett ERP rendszert. Utóbbi igény miatt a rendszernek képesnek kell lennie minimális mértékű számviteli jellegű adatkezelésre is a fő üzemeltetési funkciók mellett.
Lásd bővebben

AF – Microsoft szoftverlicencek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/14
Közzététel dátuma: 2021.01.21.
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.01.
Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek beszerzése Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére. A beszerzendő termékek Ajánlatkérő központi infrastruktúrájának (BackOffice) bővítéséhez, korszerűsítéséhez, működtetéséhez szükséges licencek, összesen kb. 876 darab.
Lásd bővebben

Cloudera teszt sík szoftver licenckövetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/14
Közzététel dátuma: 2021.01.21.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.02.
Az önkormányzati ASP adattárház teszt sík működéséhez szükséges Cloudera licenckövetés biztosítása további egy 1 évre (12 hónap).
Ajánlattevőnek a rendelkezésre álló licencek érvényességi idejét követő naptól további 1 évre kell biztosítania a követési szolgáltatást Ajánlatkérő részére.
Lásd bővebben

AF Digitális telefonközpont beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/14
Közzététel dátuma: 2021.01.21.
Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.11.
Telefonközpont cseréje, rendezői munkálatok. A beüzemelésre kerülő központtal kapcsolatos műszaki elvárások: 500 analóg mellék, 250 db IP telefon mellék, analóg, primer ISDN vonalak fogadása (14 analóg, 2 ISDN), 12 db új, kártyafüggetlen GSM adapter.
Lásd bővebben

CROCODILE 3 Forgalomszimulációs szoftver beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/14
Közzététel dátuma: 2021.01.21.
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.18.
A CROCODILE 3 projekt „Forgalomszimulációs szoftver beszerzése” kapcsán a feladat egy makroszkopikus forgalmi modell kidolgozása és egy dinamikus szimulációs forgalmi modell létrehozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomirányító Központja számára.
Lásd bővebben
(Lásd még: CROCODILE 3 Hungary – Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

Kiadói tevékenység ellátása a KBKA számára
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.25.
Vállalkozási keretszerződés alapján “Teljes körű könyvkiadási szolgáltatások klímavédelmi, fenntarthatósági témakörben a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára”
Becsült érték: 45.000.000,- Ft (ÁFA nélkül)
Lásd bővebben

MS Teams licencek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.01.
Összesen 1400 darab licenc.
Lásd bővebben

Kifü Motivációs pillér
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.29.
Vállalkozási keretszerződés “A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére az „Oktatási Intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” elnevezésű projekt motivációs rendezvényszervezési és videogyártási feladatainak ellátására”
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 366.665.000,. Ft
Lásd bővebben

ERTMS–ETCS Kulcs Menedzsment Rendszer kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.19.
Nyertes ajánlattevő feladata egy Kulcs Menedzsment Központ (továbbiakban: KMC vagy rendszer) (ezen belül Key Distribution Center) létesítése, mely offline kulcsmenedzsment-rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Megrendelő által üzemeltetett összes, ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) 2. szintű vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelt vonalszakaszok ETCS 2. rendszerben lévő Radio Block Center (RBC) központjai és a MÁV Zrt. vasúti hálózatára engedélyezett ETCS-el felszerelt, hazai és külföldi vasúti járművek fedélzeti berendezései (OBU, EVC és az ETCS-hez kapcsolódó OBURBC, KMC-KMC, KMC-KDC és RBC-RBC közötti kapcsolatokhoz és a hozzájuk kapcsolódó interfészekhez) hitelesítő és autentikációs kulcsainak teljes körű menedzselését ellássa. A projekt a MÁV Zrt. által üzemeltetett vonalakra és a MÁV Zrt. hálózatán közlekedő járművekre terjed ki. A teljes rendszernek az ERTMS (egységes európai vasúti közlekedésirányítási-rendszer) teljes rendszerével kompatibilisnek kell lennie.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási – support – szolgáltatások beszerzése – negyedéves táj.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/11
Közzététel dátuma: 2021.01.18.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SAP Hungary Kft.
Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 528.304.908,- Ft
Lásd bővebben

Fejlesztéspolitikai tanácsadási feladatok ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/11
Közzététel dátuma: 2021.01.18.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: APONIUS Consulting Kft.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya fejlesztéspolitikai tanácsadási feladatok ellátása, amelynek keretében Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződés szerinti, nettó 249.000.000,- Ft keretösszeg mértékéig jogosult elszámolásra. Nyertes Ajánlattevő feladata fejlesztéspolitikai és szakértői feladatok ellátása az alábbi főbb témakörökben:
– A DIMOP programok alapját képező stratégiák készítésében, véleményezésében való közreműködés,
– DIMOP tervezési feladatai ellátásában való közreműködés,
– Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tanácsadói, szakértői tevékenységek ellátása.
Lásd bővebben

Rendszerelemek üzemeltetése,javítása,karbantartása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/11
Közzététel dátuma: 2021.01.18.
Nyertes ajánlattevő: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási szerződés – Számítógéptermekben üzemelő erősáramú-, gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetése és javítása és karbantartása 36 hónapos vállalkozási szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 105.175.800,- Ft
Lásd bővebben

Táj.er. HR, bérügyviteli és munka-időnyilvántartó
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/12
Közzététel dátuma: 2021.01.19.
Ajánlatkérő: Pillér Informatikai Kft.
Nyertes ajánlattevő: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
A közbeszerzés tárgya a követelményspecifikáció és műszaki leírás követelményeit teljes mértékben teljesítő kész (nem egyedileg a szerződés teljesítése céljából fejlesztett vagy továbbfejlesztett) HR-, bérügyviteli és személyügyi nyilvántartó integrált ügyviteli rendszer 400 fő felhasználóra (400 a rendszer által kezelt önálló foglalkoztatási jogviszonyra) kiterjedő felhasználási jogának megszerzése, a rendszer és annak komponensei ajánlatkérő eszközeire történő telepítése, üzembe helyezése, tesztelése, szükséges paraméterezése és első adatfeltöltése, valamint a szállított rendszer szoftver- és jogszabálykövetése, oktatási feladatok elvégzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 33.900.000,- Ft
Lásd bővebben

Soproni Egyetem – NEPTUN 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/13
Közzététel dátuma: 2021.01.20.
Ajánlatkérő: Soproni Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 264.282.000,- Ft
Lásd bővebben

TEE-Hálózati, IP telefónia és szerverszobai rendsz
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/13
Közzététel dátuma: 2021.01.20.
Ajánlatkérő: Eszterházy Károly Egyetem
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 64.573.220,- Ft
Lásd bővebben

eredmény – Öntözés támogatás – tablet beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/13
Közzététel dátuma: 2021.01.20.
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: STARK SOLUTION Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
IP68-as védelemmel is rendelkező, hordozható felhasználói eszközök beszerzése. Szállítandó darabszám: 295. A beszerzés tárgya olyan tábla-számítógép (Tablet-PC), mely alkalmas vállalati szintű felhasználásra.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 104.969.930,- Ft
Lásd bővebben

KAR ITER tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/13
Közzététel dátuma: 2021.01.20.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés tárgya a Magyar Nemzeti Bank (Ajánlatkérő) KAR ITER (azaz Közös Adatgyűjtő és Integrált Előfeldolgozó Rendszer, a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel).
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 798.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Rendszeres tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/13
Közzététel dátuma: 2021.01.20.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Gabesz SZOFT Informatikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; ODES Egészségügyi, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Keretmegállapodás az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 41.730.000,- Ft
Lásd bővebben

Szoftverek beszerzése eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/14
Közzététel dátuma: 2021.01.21.
Ajánlatkérő: Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
Nyertes ajánlattevő: NetworKing IT Korlátolt Felelősségű Társaság; ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.826.150,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató a KM01SLIC17 számú keretmegállapodás alapján 2020.07.23. és 2020.12.31. között megvalósított közbeszerzésekről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/14
Közzététel dátuma: 2021.01.21.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Számos vállalat
Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése,cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
1. rész: Oracle szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.606.420.175,- Ft
Lásd bővebben

Logisztikai Ügykövető Alk. kifejl.e, támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: Chronos Systems Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.114.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató a KM02SLIC17 számú keretmegállapodás alapján 2020.07.23. és 2020.12.31. között megvalósított közbeszerzésekről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Számos vállalat
Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése,cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
2. rész: SAP szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 843.964.720,- Ft
Lásd bővebben

STAFIR tesztelési feladatok KBF/872/2020 – Tesztelői keretmegállapodás (KBF/645/2017) verseny újranyitása – eredmény tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Alvicom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A folyamatban levő STAFIR program tesztelési feladatainak ellátása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 25.717.000,- Ft
Lásd bővebben

Helyi Adók Információs Rendszere működés-támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/15
Közzététel dátuma: 2021.01.22.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a „Helyi Adók Információs Rendszere működés-támogatása, illetve jogszabály- és rendszerkövetése” tárgyú (EKR rövidített név: Helyi Adók Információs Rendszere működés-támogatás) közbeszerzési eljárás eredményeképp kötendő vállalkozási szerződés keretében a HAIR üzemeltetési feladatainak ellátása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 642.924.000,- Ft
Lásd bővebben