közigazgatás: külföldönszakirodalomszervezet

Útmutató az amerikai szövetségi kormányzat agilis működéséhez

Szerző: 2021. január 24.No Comments

„Az amerikai Nemzeti Közigazgatási Akadémia (National Academy of Public Administration, NAPA) és Project Management Institute (PMI) kutatócsapata új jelentést tett közzé “Building an Agile Federal Government: A Call to Action” címmel, amely korábbi kutatásaikra alapozva öt ajánlást fogalmaz meg a vezetők részére annak érdekében, hogy a szövetségi kormányzati közigazgatás agilis módon működjön, gyakorlati lépéseket is megfogalmazva az ajánlások mellé.

Az előzményekre visszatekintve idézik Steve Denning, a 2018-ban megjelent könyvének („The Age of Agile: How Smart Companies Are Transforming the Way Work Gets Done”) megállapításait, miszerint napjainkban a szervezetek rendelkeznek azokkal a kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy

 • bárkihez és bármihez kapcsolódhassanak, bárhol, bármikor;
 • nagy tételben és szinte azonnal tudjanak értéket előállítani;
 • olyan világban működjenek, ahol az emberek, a felismerések és a pénz könnyedén kölcsönhatásba léphetnek egymással.

Denning optimizmusát fogalmazta meg at ekintetben, hogy a közigazgatásnak rendelkezésre áll az az út, amellyel a fent vázolt körülmények között is javítani tud teljesítményén, ez pedig az agilitás. Ennek az új menedzsment-paradigmának kiemelt prioritását a fogyasztói, végfelhasználói elégedettség jelenti, a szervezet munkatársai kellő felhatalmazással bírnak, kis munkacsoportok végzik a munkát több rövid időszakaszra bontva azt, az egyének fókuszált hálózatok részeként dolgoznak, innovatív eszközöket és megközelítést alkalmaznak az innováció segítésére és a problémamegoldás támogatására, a kockázatokat azonosítják és gyorsan reagálnak rá, a fókusz pedig a cselekvésen, nem a dokumentáláson van.

2019 novemberében a NAPA hosszú és kiterjedt kutatások után azonosította az amerikai közigazgatás 12 nagy kihívását, 4 nagy fókuszterületre osztva azokat. Ezek a következők voltak:

 • A demokrácia védelme és fejlesztése
  • A választási rendszer integritásának biztosítása és a választói részvétel erősítése
  • A közszolgálat modernizációja és új életre keltése
  • Új megközelítések kidolgozása a közirányítás (Public Governance) és közösségi részvétel (Public Engagement) terén
  • Előrehaladás a nemzeti érdek érvényesítésében a változó globális környezetben
 • A gazdasági és társadalmi fejlődés erősítése
  • A társadalmi egyenlőség előmozdítása
  • Összekötni az embereket értelmes munkavégzésre
  • Ellenállóképes (rezíliens) közösségek építése
  • Előrehaladás az ország hosszútávú egészséges pénzügyi helyzetében
 • A környezeti fenntarthatóság biztosítása
  • Gondnokság a természeti erőforrások felett, a klimatikus kihívások megválaszolása
  • Modern vízgazdálkodási rendszerek létrehozása a biztonságos és fenntartható vízfelhasználásért
 • A technológiai változások menedzselése
  • Az adatbiztonság és a személyiségi jogok biztosítása
  • A közigazgatás felkészítése a mesterséges intelligencia alkalmazására

A NAPA az IBM kormányzati-közigazgatási központjával együtt létrehozta az Agilis Közigazgatási Központot (Agile Government Center, AGC), amely a közigazgatás, az üzleti élet, a tudományos világ és nonprofit szféra kulcsszereplőinek bevonásával kialakította az agilis közigazgatási hálózatot (Agile Government Network), amely 10 agilitási alapelvet fogalmazott meg a közigazgatás teljesítményének felpörgetésére. Az AGC „The Road to Agile Government” címmel 2020. novemberében megjelent kutatási jelentése (amit november 22-i hírlevelünkben ismertettünk) bemutatja, hogy miképpen tudják ezek az alapelvek javítani a közigazgatás eredményességét és építeni a közbizalmat, számos konkrét ajánlást is megfogalmazva az előrelépéshez.

A NAPA aktuális fehérkönyve szintén arra fókuszál, hogy hogyan működhetne agilisabb módon a szövetségi közigazgatás. A dokumentummal cselekvésre szeretnék bírni a szövetségi kormányzati közigazgatást, annak reményében, hogy a szövetségi ügynökségeket az agilitás alapelveinek befogadására inspirálhatják. Ennek érdekében fogalmazták meg öt ajánlásukat, amelyek mindegyikéhez több gyakorlati lépést is megneveztek a megvalósítás érdekében. Az öt – a dokumentumban részletesen kifejtett – ajánlás a következő:

 • Az agilitás a lehető legnagyobb mértékben preferált modell legyen a szövetségi közigazgatásban.
 • Az agilis menedzsment és agilis működés módszertanát győzelemre kell vinni a szövetségi hivatalokon és ügynökségeken belül, beépítve azt működésük minél nagyobb részébe.
 •  Az agilitás ellen ható akadályokat azonosítani kell és megfelelően kezelni azokat, a fékeken és ellensúlyokon alapuló politikai rendszeren és jogi kereteken belül.
 • Az agilis megközelítést, az agilis sikereket és kihívásokat hangsúlyozni kell a szövetségi kormányzati közigazgatás széltében-hosszában.
 • A szövetségi hivatalok és ügynökségek vezetőinek könnyen elérhető tréninglehetőségeket kell biztosítaniuk az agilis alapelvek és megközelítés megismeréséhez, beleértve különösen a vezetői készségek fejlesztését.

A tanulmány szerint az új működési alapelvek és gyakorlatok, valamint az új vezetői gondolkodásmód elengedhetetlenek a sikerhez. Rugalmasabb menedzsment-megközelítéssel a szövetségi kormányzati közigazgatás erősebb helyzetbe kerülhet ahhoz, hogy megbirkózhasson korunk nagy problémáival és megfelelően kezelhesse a válságokat, amelyekkel szembe kell néznie az országnak.”

Forrás:
“Building an Agile Federal Government: A Call to Action; Project Management Institute, National Academy of Public Administration; 2020. december 17.
Lásd még:
Grand Challenges in Public Administration; National Academy of Public Administration
Agile Government Center