közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozata a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról

Szerző: 2021. február 21.No Comments

„A Kormány a hazai költségvetési forrásból megvalósuló, 1 milliárd forintot meghaladó összköltséggel rendelkező beruházások, továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), valamint a többéves pénzügyi keret (MFF) keretösszegéből
megvalósuló projekt (a továbbiakban együtt: beruházás) strukturált monitoring rendszere, elemzési környezete, valamint a beruházás előrehaladásának, megvalósításának, forrásfelhasználásának, kockázatainak és eredményeinek nyomon követése érdekében

1. egyetért a Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda (a továbbiakban: Monitoring Iroda) azonnali létrehozásával;
2. egyetért azzal, hogy a Monitoring Irodát a társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos irányítsa;
3. egyetért a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer (a továbbiakban: beruházás-monitoring rendszer) kialakításával, amely az adott beruházás tekintetében tartalmazza különösen a következőket:
a) a beruházás alapadatai, így különösen a beruházás neve, azonosítója, célja, rövid leírása,
b) a beruházás becsült költségei,
c) a beruházás megvalósításának folyamata, tervezett határideje, vállalt indikátorai és mérföldkövei,
d) a tényleges és várt kockázat, probléma,
e) rendelkezésre álló fedezet megjelölése;
4. egyetért azzal, hogy a beruházások tekintetében a beruházás-felelősök kijelöléséről a Kormány egyedi határozattal döntsön;
5. egyetért azzal, hogy a beruházás-monitoring rendszert támogató informatikai infrastruktúra és alkalmazás üzemeltetője a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legyen;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a beruházás-monitoring rendszer felállítása és működtetése érdekében 220 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a beruházás-monitoring rendszer működtetésével összefüggő személyi jellegű kiadásokhoz 2021. évben szükséges 1 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg a 6. és a 7. pontban szereplő kiadások európai uniós finanszírozásának lehetőségeit, és ennek eredményeként tegye meg a szükséges intézkedéseket az európai uniós finanszírozás érdekében, ideértve a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásai (így a technikai segítségnyújtás keret) terhére történő haladéktalan átforgatást és elszámolást is, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházásmonitoring rendszer eljárásrendjének kialakítása és működtetése érdekében.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. március 31.”

Forrás:
A Kormány 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozata a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról; Magyar Közlöny; 2021. évi 25. szám; 2021. február 19.; 986. o. (PDF)