Európai Uniópolitika

Konferencia az Európai Unió jövőjéről: viták és megbeszélések sorozata indul

Szerző: 2021. március 15.No Comments

„David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, António Costa portugál miniszterelnök a Tanács elnöksége nevében, valamint Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ma aláírta az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló együttes nyilatkozatot. Ezzel megindulhat azon viták és megbeszélések sorozata, amelyeken a polgárok Európa minden szegletében kifejthetik elképzeléseiket Európa jövőjének alakításáról.

Sassoli elnök kijelentette: „A mai nap új kezdetet jelent az Európai Unió és minden európai polgár számára. Az Európa jövőjéről szóló konferencia a működő európai demokráciát szolgáló közös projektként egyedülálló lehetőséget kínál minden európai polgárnak és a civil társadalomnak Európa jövőjének alakítására. Mindenkit arra kérünk, hogy véleménye kinyilvánításával vegyen részt a jövő Európájának, mindannyiunk Európájának kiépítésében.”

Costa miniszterelnök a következőket mondta: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia összehívásával a jövőbe vetett bizalom és remény üzenetével fordulunk az európaiakhoz. Bízunk abban, hogy felül fogunk kerekedni a világjárványon és a válságon; reméljük, hogy együtt egy méltányos, zöld és digitális jövőt építünk Európa számára.”

Ursula von der Leyen elnök a következőképp nyilatkozott: „A mai napon minden európai polgárt cselekvésre kérünk. Osszák meg velünk, hogy milyen Európában szeretnének élni, továbbá vegyenek részt megtervezésében és felépítésében. A polgárok elvárásai egyértelműek: szeretnének hozzászólni Európa jövőjéhez, az életüket befolyásoló ügyekhez. Ugyanilyen egyértelműen ígérjük: meg fogjuk hallgatni őket, és tettekkel is reagálni fogunk.”

A konferencia nagyobb szerepet kíván biztosítani a polgároknak az Unió jövőbeli szakpolitikáinak és törekvéseinek alakításában, ezáltal javítva annak rezilienciáját mind a gazdaság, mind az egészségügy terén. Egy új, nyilvános fórum létrehozásával nyílt, inkluzív, átlátható és strukturált vitára ad lehetőséget az európai polgároknak a számukra fontos, mindennapi életüket befolyásoló ügyekről.

Az együttes nyilatkozat a konferencia lehetséges témáira is kitér. Megemlíti például az egészségügyet, az éghajlatváltozást, a társadalmi méltányosságot, a digitális transzformációt, az EU világban betöltött szerepét, valamint az Európai Uniót irányító demokratikus folyamatok megerősítésének módját. A felsorolt témák megfelelnek az Unió átfogó prioritásainak és a polgárok által a közvélemény-kutatások során felvetett kérdéseknek. Végső soron a részt vevő polgárok fogják eldönteni, hogy mely témák kerüljenek a konferencia elé.

A következő lépések

A konferencia a három intézmény fennhatósága alatt fog működni, amelyeket a konferencia együttes elnökségeként eljáró elnökeik fognak képviselni. Hamarosan létrejön egy végrehajtó testület, amelyben a három intézmény egyenlő arányban képviselteti magát, és amelyben a nemzeti parlamentek megfigyelői státuszt kapnak. A végrehajtó testület felel majd a konferencia munkájának felügyeletéért, valamint a konferencia plenáris üléseinek előkészítéséért, beleértve a polgárok észrevételeit és azok nyomon követését is.

Háttér-információk

Az együttes nyilatkozat meghatározza a konferencia hatókörét, struktúráját, célkitűzéseit és elveit. Polgárközpontú rendezvényekhez biztosít keretet, amelyeket minden szinten a civil társadalom és az érdekelt felek bevonásával, a nemzeti és regionális parlamentekkel, a Régiók Bizottságával, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a szociális partnerekkel és a tudományos körökkel együttműködésben kell megszervezni, akiknek a folyamatban való részvétele elengedhetetlen a legszélesebb körű tájékoztatás és szerepvállalás biztosításához.

A konferencia különböző fórumokon zajlik majd, részben digitális formában, illetve ha erre lehetőség van, a Covid-szabályok betartása mellett személyes találkozók keretében is. A polgárok és az érdekelt felek egy interaktív többnyelvű digitális platform révén online megoszthatják majd elképzeléseiket, részt vehetnek rendezvényeken, illetve segítséget kaphatnak rendezvények szervezéséhez is.

A platformnak és a konferencia égisze alatt szervezett rendezvényeknek az inkluzivitás, a nyitottság és az átláthatóság elvén kell alapulniuk, tiszteletben tartva a magánélet védelmét és az uniós adatvédelmi szabályokat. Az európai szinten szervezett európai polgári vitacsoportok üléseit a tervek szerint közvetíteni fogják, és minden online beadványt közzé kell tenni.

A konferencia felkérést kap arra, hogy fogadjon el következtetéseket annak érdekében, hogy iránymutatást nyújtson Európa jövőjével kapcsolatban.

További információk

Konferencia Európa jövőjéről

Együttes nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló konferenciáról

Konferencia Európa jövőjéről – a Tanács módosított álláspontja (2021. február 3.)

A Bizottság közleménye az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (2020. január 22.)

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (2020. január 15.)

Forrás:
Konferencia Európa jövőjéről: A polgárok szerepvállalásának növelése egy reziliensebb Európa megteremtéséért; Európai Bizottság; 2021. március 10.