egészségügyEurópai Unióinformatikaközigazgatási informatikatársadalom

Az Európai Parlament elfogadta az Európai Unió új, hétéves egészségügyi programját

Szerző: 2021. március 15.No Comments

„Az EP elfogadta az EU új hétéves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek jobban állják a jövőbeli válsághelyzeteket és világjárványokat.

A Parlament 631 szavazattal, 32 ellenében és 34 tartózkodás mellett elfogadta a Tanáccsal kötött erről szóló elvi megállapodást. Az új uniós egészségügyi cselekvési program (EU4Health, azaz „az EU az egészségügyért”) a tagállamok szakpolitikai törekvéseit egészíti ki. Az Unió azokon a területeken kíván nagyobb szerepet vállalni az egészségügyben, ahol az uniós szintű közbenjárás egyértelműen hasznos. Legfőképpen azzal kívánja erősíteni a nemzeti ellátórendszereket, hogy segíti a tagállamok munkájának összehangolását és az adatmegosztást, valamint elérhetőbbé és megfizethetőbbé teszi a gyógyszereket és az orvosi eszközöket.

A több tagországot is érintő egészségügyi veszélyhelyzetek hatékonyabb kezelése
Az EU azért erősíti meg egészségügyi programját, hogy jobban felvértezze az Uniót és a tagállami egészségügyi rendszereket a határokon átterjedő egészségügyi veszélyekkel szemben. Ez nemcsak járványhelyzetekben segít majd, hanem más, régóta fennálló problémáknak, például a népesség elöregedésének és az egészségi egyenlőtlenségeknek a kezelésében is.
A program többek között a közös európai egészségügyi adattér létrehozásával az egészségügy digitalizálása terén is előrelép. Támogatja a mentális egészség javítását, a rák elleni küzdelmet, és a színvonalas egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítását többek között a szexuális és reproduktív egészség terén.

A keddi plenáris vitán a képviselők kiemelték az új program szerepét abban, hogy az egészség területén csökkenjenek az egyes tagállamok, vagy társadalmi csoportok közötti különbségek. Üdvözölték, hogy ezentúl a rescEU program készletezésén túl további uniós készleteket halmoznak fel a létfontosságú orvosi berendezésekből és eszközökből, egészségügyi válsághelyzet esetére pedig egészségügyi szakemberek és segítők bevethető csoportját hozzák létre. A teljes vita felvételről itt tekinthető meg.

A következő lépések
Miután a Tanács hivatalosan is elfogadta a programról szóló rendeletet, az az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lép. Rendelkezései visszamenőlegesen, 2021. január 1-től alkalmazandók.

Háttér
A Bizottság 2020 májusában – a koronavírus-járvány okozta válságra reagálva – új önálló uniós egészségügyi cselekvési programot terjesztett elő a 2021 és 2027 közötti időszakra. „Az EU az egészségügyért” elnevezésű program célja, hogy az Uniót és a tagállami egészségügyi rendszereket felvértezze a határokon átterjedő egészségügyi veszélyekkel szemben. A Parlamentnek és a Tanácsnak 2020. december 14-én sikerült kompromisszumra jutnia a javaslatról.”

Forrás:
Zöld utat kapott az EU új egészségügyi cselekvési programja; Európai Parlament; 2021. március 9.
Az Európai Parlament 2021. március 9-i jogalkotási állásfoglalása a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD)); Európai Parlament; 2021. március 9.