Skip to main content
energiaEurópai UniógazdasághírközlésinformatikaInternettávközléstechnika

Megállapodás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) vonatkozó, 33,7 milliárd euró értékű javaslatról

Szerző: 2021. március 15.No Comments

„Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács közötti megállapodást az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) vonatkozó, 33,7 milliárd euró értékű javaslatról, mely a következő, 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés részét alkotja.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program az európai közlekedési, energetikai és digitális infrastruktúra-hálózatokba irányuló beruházások támogatására jött létre. Támogatni fogja a zöld és digitális kettős átállást azáltal, hogy hozzájárul az európai zöld megállapodás és a digitális évtized ambiciózus célkitűzéseihez.

Segíteni fog a fenntartható és intelligens mobilitási stratégia céljainak megvalósításában, lefektetve az uniós közlekedési rendszer zöld átállásának és digitális transzformációjának alapjait, növelve e rendszer rezilienciáját a jövőbeli válságokkal szemben. Ennek eredményeként – ahogy azt az európai zöld megállapodás is tartalmazza – 2050-ig 90%-os kibocsátáscsökkentés érhető el az intelligens, versenyképes, biztonságos, hozzáférhető és megfizethető közlekedési rendszernek köszönhetően. A CEF továbbá kiemelten kezeli az olyan környezetbarát közlekedési módokat, mint a vasút, valamint az alternatív üzemanyagokat használó járművek töltőállomásainak fejlesztését is.

A hatékony és versenyképes belső energiapiac további integrációjával, a határkeresztező hálózatok interoperabilitásának növelésével, valamint a dekarbonizáció és a határokon átnyúló energiaügyi együttműködés elősegítésével az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz segíteni fog ambiciózus éghajlat-politikai és energiaügyi célkitűzéseink elérésében. A Bizottság 2020 végi javaslatának megfelelően megerősítést kapnak a felülvizsgált TEN-E szakpolitikai keret prioritásai, és megvalósulhat azon kulcsfontosságú infrastrukturális projektek célzott pénzügyi támogatása, amelyek az EU energiarendszeréhez kapcsolódnak.

A CEF program digitális ága segíteni fogja az innovatív, biztonságos és fenntartható, határokon átnyúló digitális infrastruktúrák fejlesztését és telepítését, lehetővé téve a digitális hálózatok és szolgáltatások virágzását, támogatva Európa 2030-ra vonatkozó vízióját a digitális évtizedben, és a gigabitalapú társadalomra irányuló, 2025-re kitűzött célokra építve. Emellett ellenállóképes, nagy sebességű összeköttetést biztosít majd a főbb közlekedési útvonalak, például a közúti, vasúti, tengeri útvonalak és kikötők esetében. Egyszersmind gyorsabb és reziliensebb összekapcsoltságot tesz lehetővé a polgárok számára az online tanulás, a hatékonyabb digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a távolsági együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében. Mivel a határokon átnyúló digitális konnektivitás kulcsszerepet játszik a gazdasági, társadalmi és területi megosztottság felszámolásában, a CEF digitális ága új finanszírozási eszközként számtalan európai régió, köztük vidéki területek számára kínál új lehetőségeket.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai

Adina Vălean, a közlekedésért felelős biztos a következőket mondta: „Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz központi szerepet játszik a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) kiépítésében, valamint annak környezetkímélőbbé és digitálisabbá tételében. Célja a kritikus fontosságú, határokon átívelő közlekedési összeköttetések létrehozása, a forgalom egyre nagyobb részének vasútra és belvízi utakra való átirányítása, valamint a multimodális integráció fellendítése. Intelligensebb, fenntarthatóbb és a válságokkal szemben ellenállóbb közlekedési rendszerre van szükségünk, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz döntő fontossággal bír ennek megvalósításához.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: „A fejlett, határokon átnyúló konnektivitás gazdaságunk egyik alapvető pillére, amely elősegíti Európa digitális és zöld átállását a digitális évtized során. A CEF új digitális ága az egyik legfontosabb eszköze lesz a határokon átnyúló optikai és 5G-kapcsolatok támogatásának. Biztosítja, hogy minden polgár és vállalkozás részesülhessen az innovatív digitális szolgáltatásokból, a munkahelyek számának bővítéséből és az új társadalmi és gazdasági lehetőségekből.”

Kadri Simson energiaügyi biztos a következőket nyilatkozta: „Ez a megállapodás fontos mérföldkövet jelent a klímasemlegesség és a zöld energiarendszer felé vezető úton. A megerősített CEF támogatni fogja a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó felülvizsgált politikákat azáltal, hogy beruház az intelligens és fenntartható, határokon átnyúló infrastruktúrába, és most első ízben ösztönzi a határokon átnyúló megújulóenergia-termeléssel kapcsolatos új projekteket.”

Következő lépések

Ezt az ideiglenes megállapodást az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagynia.

Háttér-információk

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásait elsősorban vissza nem térítendő támogatás formájában ítélik oda, a projekt típusától függő társfinanszírozási arányokkal. A CEF keretében az EU 25,8 milliárd eurót bocsát rendelkezésre a 2021–2027-es uniós költségvetésből a tagállamok közlekedési projektjeinek társfinanszírozására. A CEF energiaügyi ágából 5,8 milliárd euró fordítható a TEN-E rendelet szerinti közös érdekű projektek, valamint a határokon átnyúló megújulóenergia-projektek társfinanszírozására. A CEF digitális ága 2 milliárd eurót fektet be az európai konnektivitási infrastruktúrákba, és ösztönözni fogja az 5G (azaz a mobilhálózatok ötödik generációja) helyi közösségek általi kiépítését és elterjedését. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nagymértékben hozzá fog járulni a zöld megállapodás céljainak eléréséhez a zöldebb és fenntarthatóbb transzeurópai közlekedési és energiahálózatok, valamint a digitalizáció előmozdítása érdekében.”

Forrás:
Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács közötti megállapodást az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) vonatkozó, 33,7 milliárd euró értékű javaslatról; Európai Bizottság; 2021. március 12.