Skip to main content
energiaEurópai UniógazdasághírközlésinformatikaInternettávközléstechnika

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: informális megállapodás az Európai Parlamenttel a 2020 utánra szóló programról

Szerző: 2021. március 15.No Comments

„A Tanács és az Európai Parlament képviseletében tárgyaló felek ideiglenes megállapodásra jutottak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) elnevezésű kiemelt uniós program második alkalommal való meghirdetéséről. A CEF 2.0 keretében folytatódni fog a közlekedés, a digitális gazdaság és az energiaügy területén megvalósuló fontos projektek finanszírozása. A program a 2021 és 2027 közötti időszakra fog szólni, és jelentős, (folyó árakon) összesen 33,71 milliárd EUR összegű költségvetéssel gazdálkodik majd.

Nagyon elégedettek vagyunk a mai napon létrejött ideiglenes megállapodással, mivel az maradéktalanul megfelel az Európai Tanács tavaly júliusi következtetéseiben foglaltaknak. Azáltal, hogy ma sikerült megállapodnunk a Parlamenttel, még a nyári szünet előtt közzé tudjuk tenni az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz kapcsolódó első pályázati felhívásokat. E programnak köszönhetően mára jobb közlekedési összeköttetésekkel és energiahálózatokkal, valamint jobb digitális szolgáltatásokkal és konnektivitással rendelkezünk Európában. Ennek a jelentős összegű finanszírozásnak folytatódnia kell, és folytatódni is fog. Ez különösen fontos annak érdekében, hogy felül tudjunk kerekedni a Covid19-járvánnyal összefüggő kihívásokon, és kezelni tudjuk az éghajlatváltozás problémáját.

Ágazatonként az alábbi költségvetés fog rendelkezésre állni (folyó árakon):

  • közlekedés: 25,81 milliárd EUR (ezen belül 11,29 milliárd EUR a kohéziós országok számára)
  • energia: 5,84 milliárd EUR
  • digitális gazdaság: 2,06 milliárd EUR

A közlekedés területén a CEF 2.0 a vasúti, közúti, belvízi és tengeri infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése érdekében előmozdítja az összekapcsolt és multimodális hálózatok, valamint a biztonságos mobilitás megvalósítását. Elsőbbséget fog élvezni a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) továbbfejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva a hiányzó összeköttetésekre és az uniós hozzáadott értéket képviselő, határokon átnyúló projektekre. Az EU 1,56 milliárd eurót fog a közlekedési költségvetésből a kohéziós országok közötti jelentős vasúti projektekre fordítani.

A CEF 2.0 azt is biztosítani fogja, hogy amikor az infrastruktúrán az Unión belüli katonai mobilitás javítása érdekében változtatnak, az továbbra is egyaránt használható legyen polgári és katonai célokra is. A katonai mobilitás 1,69 milliárd EUR összegű külön költségvetéssel fog rendelkezni a közlekedési kereten belül.

Az energiaágazatban a program célja az, hogy hozzájáruljon a belső energiapiac további integrációjához, a határokon és ágazatokon átívelő hálózatok interoperabilitásához, a dekarbonizáció előmozdításához és az ellátásbiztonság biztosításához. Finanszírozásban részesülhetnek majd a megújulóenergia-termelésre irányuló határokon átnyúló projektek is. Az odaítélési szempontok meghatározásakor az EU figyelembe fogja venni az uniós és a tagállami energia- és éghajlatváltozási tervekkel való összhangot, beleértve az energiahatékonyság elsődlegességének elvét is.

A digitális konnektivitás területén bővült a program célja, hogy tükrözze azt a tényt, hogy a gazdaság és általában a társadalom digitális transzformációja a megbízható és megfizethető nagy és nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz való univerzális hozzáféréstől függ. A digitális konnektivitás emellett meghatározó tényező a gazdasági, társadalmi és területi szakadékok áthidalása szempontjából is. Egy projekt akkor részesülhet a CEF 2.0-ból nyújtott támogatásban, ha hozzájárul a digitális egységes piachoz és az EU konnektivitási céljaihoz. Elsőbbséget fognak élvezni azok a projektek, amelyek további területi lefedettséget biztosítanak, többek között a háztartások számára.

A CEF 2.0 hangsúlyozza a közlekedési, az energia- és a digitális ágazat közötti szinergiák fontosságát az uniós intézkedések hatékonyságának erősítése és a végrehajtási költségek minimalizálása szempontjából. Elő fogja mozdítani az ágazatközi együttműködésen alapuló munkát az olyan területeken, mint például az összekapcsolt és automatizált mobilitás vagy az alternatív tüzelőanyagok.

A program célja továbbá az éghajlati szempontok érvényesítése, figyelembe véve az EU hosszú távú dekarbonizációs kötelezettségvállalásait, például a Párizsi Megállapodást.

A következő lépések
A ma létrejött ideiglenes megállapodást a Tanácsnak még jóvá kell hagynia. A szöveg a következő lépésként a Tanács előkészítő szerveként működő Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) elé kerül jóváhagyásra.

Amint a Tanács és az Európai Parlament egyaránt elfogadta, a CEF-rendelet az EU Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lép. Alkalmazása visszamenőleges hatállyal, 2021. január 1-jétől történik.

Forrás:
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: informális megállapodás az Európai Parlamenttel a 2020 utánra szóló programról; Európai Unió Tanácsa; 2021. március 11.