Skip to main content
Európai Uniójogközigazgatás: magyarszakirodalom

Különleges jogrendek és járványügyi veszélyhelyzetek a COVID-19 járvány idején egyes európai országokban

Szerző: 2021. március 22.No Comments

„Az új koronavírus világjárvány megjelenésével a Képviselői Információs Szolgálat (Infoszolg) számos kérdést kapott és kap ma is, hogy miként, milyen intézkedésekkel kezelik a járványt, illetve a járványhelyzetet egyes európai országokban. A jelen elemzés a kérdések megválaszolásához gyűjtött információk részletes és strukturált összefoglalója.

Az összefoglaló az egyes Európai Uniós tagállamok különleges jogrendre vonatkozó szabályozásának ismertetését tartalmazza. Röviden bemutatja, hogy mely szervek vettek/vesznek részt a járvány idején a legfontosabb jogszabályok elfogadásában. Nem törekszik minden intézkedés részletes bemutatására, de számos forrást feltüntet annak érdekében, hogy a téma iránt érdeklődő a részletesebb információkat, adatokat könnyebben megtalálja, elérje.

A háttéranyagban vizsgált időszak a járvány kitörésétől, azaz európai megjelenésétől 2021. január végéig tart.

Az országleírások alapjául elsősorban a nemzetközi jogi adatbázisok és jogi információs együttműködések, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által készített országjelentések, valamint az egyes országok kormányzati tájékoztató oldalai és jogszabálygyűjteményei szolgáltak. Mindezek és az egyéb felhasznált források a Bibliográfia fejezetben megtalálhatók.
Az országok kiválasztása során a fő szempont az Európai Unión belüli főbb járványügyi, gazdasági és földrajzi eltérés lefedése volt, valamint, hogy ugyanezen országok járványügyi, foglalkoztatáspolitikai és szociális, továbbá vállalkozásvédelmi intézkedéseit a korábbiakban már részletesen áttekintettük.1 A vizsgált országok tehát a következők: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia. Az itt nem tárgyalt EU tagállamokról elemzés az Európai Parlament 2020 decemberében megjelent tanulmányában olvasható: States of emergency in response to the coronavirus crisis, Normative response and parliamentary oversight in EU Member States during the first wave of the pandemic.

Forrás:
Különleges jogrendek és járványügyi veszélyhelyzetek a COVID-19 járvány idején egyes európai országokban; Ács Vera, Draskovich Edina; Országgyűlés Hivatala, Képviselői Információs Szolgálat; 2021. február (PDF)