egészségügytörvények, határozatok

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2021. március 22-március 27.

Szerző: 2021. március 28.No Comments
 • A Kormány 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2041-2042. o. (PDF)
 • Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2042-2043. o. (PDF)
 • A Kormány 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2043-2044. o. (PDF)
 • A Kormány 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2044-2045. o. (PDF)
 • A Kormány 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2045. o. (PDF)
 • A Kormány 151/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2046. o. (PDF)
 • A Kormány 152/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2047. o. (PDF)
 • A Kormány 153/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2047-2048. o. (PDF)
 • A Kormány 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; 2048. o. (PDF)
 • A Kormány 155/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 52. szám; 2021. március 27.; o. (PDF)
 • A Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 51. szám; 2021. március 27.; 2034. o. (PDF)
 • A Kormány 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 51. szám; 2021. március 27.; 2035-2038. o. (PDF)
 • A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről
  Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2021. évi 51. szám; 2021. március 27.; 2038. o. (PDF)
 • 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2021. évi 49. szám; 2021. március 24.; 1998. o. (PDF)
 • 1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2021. évi 49. szám; 2021. március 24.; 2009-2010. o. (PDF)
 • 1133/2021. (III. 23.) Korm. határozat az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2021. évi 48. szám; 2021. március 23.; 1986. o. (PDF)
 • 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2021. évi 47. szám; 2021. március 23.; 1964-1967. o. (PDF)
 • 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2021. évi 47. szám; 2021. március 23.; 1968. o. (PDF)