egészségügyEurópai Uniófenntartható fejlődésgazdasághírközlésinformatikaInternetközigazgatás: külföldönművelődéspolitikatársadalomtávközlés

Digitális nap 2021: Európa digitális évtizede szempontjából kulcsfontosságú digitális kezdeményezések

Szerző: 2021. március 29.No Comments

Az Európai Bizottság és az EU Tanács portugál elnökségének sajtóközleménye
Ma, a 2021. évi online digitális napon az uniós tagállamokat képviselő miniszterek három nyilatkozatot írtak alá, hogy egyesített erővel és erőforrásokkal mozdítsák elő a nemzetközi konnektivitást, ösztönözzék a tiszta digitális technológiák bevezetését, valamint javítsák az induló és a növekvő innovatív vállalkozások szabályozási környezetét. E kézzelfogható kötelezettségvállalások hozzá fognak járulni Európa zöld és digitális átalakulásának felgyorsításához, valamint az európai digitális évtized jövőképéhez és céljaihoz.

Idén a Bizottság és a Tanács portugál elnöksége szervezésében immár negyedik alkalommal rendezik meg a digitális napot, amelyen többek között az Európai Parlament képviselői, a tagállamok miniszterei, ipari vezetők és más érdekeltek vesznek részt. A részt vevő tagállamok három kulcsfontosságú területen, nevezetesen a konnektivitás, az induló vállalkozások és a tiszta digitális technológiák területén tettek konkrét kötelezettségvállalásokat.

Konnektivitás: Európa adatátjárókon keresztül erősíti meg a globális konnektivitási hálózatokat

A 27 európai ország írta alá az európai adatátjárókról mint az EU digitális évtizedének kulcselemeiől szóló nyilatkozatot, amelyben elkötelezték magukat az Európa és annak afrikai, ázsiai, európai szomszédsági és latin-amerikai partnerei közötti konnektivitás megerősítése mellett. A hangsúly a nagyobb és biztonságosabb adatcserét lehetővé tévő földfelszíni és tenger alatti kábeleken, műholdakon és hálózati kapcsolatokon lesz. Az EU már most is szigorú adatvédelmi normákkal és magas színvonalú belső konnektivitással rendelkezik. Globális konnektivitási hálózatainak fejlesztése révén pedig globális, biztonságos és agilis adatközponttá válhat.

Induló vállalkozások: az induló és növekvő vállalkozások számára hozzáférhetővé kell tenni a bevált gyakorlatokat

25 európai ország írta alá az induló vállalkozásokra vonatkozó uniós normáról szóló nyilatkozatot, amely azt kívánja biztosítani, hogy valamennyi induló és növekvő európai vállalkozás hozzáférhessen a sikeres induló vállalkozások által kialakított bevált gyakorlatokhoz. E célból a Bizottság a tagállamokkal és az ipari szereplőkkel együtt számos bevált gyakorlatot azonosított, amelyek hozzájárulnak a növekedést elősegítő környezet kialakításához. Ezek közé tartozik a harmadik országbeli tehetségek vízumkérelmeinek feldolgozása; a részvényopciók adóügyi kezelése; valamint a magántőke mennyiségének és sokféleségének növelése. A cél az, hogy ezek a gyakorlatok általánossá váljanak, központi szerepet játsszanak az EU fenntartható, digitális és reziliens gazdasággá való átalakulásában.

Zöld digitális átalakulás: a tiszta digitális technológiákba való beruházások mozgósítása

26 európai ország írta alá az EU zöld és digitális átállásáról szóló nyilatkozatot, amelynek célja környezetünk kímélete érdekében felgyorsítani a zöld digitális technológiák használatát. A tagállamok együtt fognak működni annak érdekében, hogy felgyorsítsák a fejlett digitális technológiák – például az 5G és a 6G, a száloptika, a nagy teljesítményű számítástechnika és a dolgok internete – bevezetését és fejlesztését, mivel ezek kulcsfontosságúak a klímasemlegesség eléréséhez, valamint a zöld és digitális átalakulás előmozdításához a kiemelt ágazatokban, vagyis az energia, a közlekedés, a gyártás, az agrár-élelmiszeripar és az építés terén. A fellépés további területei közé tartozik a zöld felhő, a mesterséges intelligencia (MI) és a blokklánc-technológiák, a fenntartható hardverek és a zöld közbeszerzés előmozdítása, valamint a környezetbarát induló vállalkozások és a kkv-k támogatása.

Emellett az IKT-ágazat 26 vezérigazgatója csatlakozott az „Európai Zöld Digitális Koalícióhoz”, amellyel vállalataik nevében kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2030-ig jelentősen csökkentik szénlábnyomukat, és már 2040-re klímasemlegessé válnak. Az ezt lehetővé tévő megoldások közé tartozik az energia- és anyaghatékonyabb digitális technológiák fejlesztésébe való beruházás, valamint a megfelelő nem kormányzati és szakmai szervezetekkel való együttműködés a zöld digitális megoldások nettó környezeti hatásának mérése és nyomon követése érdekében. Végezetül a vállalatigazgatók elkötelezik magukat amellett, hogy más ipari vezetőkkel közösen iránymutatásokat dolgoznak ki a zöld digitális megoldások bevezetésére, hogy ezzel felgyorsítsák a fenntarthatóságra való átállást olyan ágazatokban, mint például az energia, a közlekedés, az építés és a mezőgazdaság.

Háttér-információk

2021-ben immár negyedik éve rendezik meg a digitális napot. A legutóbbi, 2019-es rendezvény középpontjában az intelligens és fenntartható mezőgazdaság, a kulturális örökség digitalizálása, valamint a nők digitális és technológiai ágazatokban való részvételének ösztönzése állt. Azóta jelentős előrelépés történt e kezdeményezések terén:

További információk
Digitális nap 2021

Forrás:
Digitális nap 2021: Az uniós országok elkötelezték magukat az Európa digitális évtizede szempontjából kulcsfontosságú digitális kezdeményezések mellett; Európai Bizottság; 2021. március 19.